Các quy định mới về Nội quy lao động năm 2021 trong Doanh nghiệp

30 Tháng Mười, 2020

Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, tất cả các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức kinh tế hợp pháp đều phải chấp hành theo quy định về

Những lưu ý khi doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021

27 Tháng Mười, 2020

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực. Đề cập nhiều nội dung doanh nghiệp

Quy định mới nhất về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

22 Tháng Chín, 2020

Cùng với đó, mới đây chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nhiều quy định liên quan đến phát hành

Mức lương tối thiểu vùng và thang lương của doanh nghiệp

18 Tháng Chín, 2020

Mức lương tối thiếu và thang lương của doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng nhất liên quan đến lương

Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

25 Tháng Tám, 2020

Cùng tìm hiểu sơ bộ báo cáo tài chính, kèm theo cách đọc báo cáo tài chính áp dụng thực tế tại doanh nghiệp sao cho

Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp mới nhất

18 Tháng Tám, 2020

Việc kiểm soát tốt và hạch toán đúng chi phí sản xuất chung là một trong những vấn đề doanh nghiệp cần chú ý.

Chủ doanh nghiệp có cần phải tự giải quyết mọi việc của công ty?

16 Tháng Bảy, 2020

Nhiều chủ doanh nghiệp (DN) than phiền về việc suốt ngày bận rộn với việc chỉ đạo, điều hành công ty. Nhân viên, cán bộ cấp

Báo cáo tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp mùa dịch

24 Tháng Sáu, 2020

Sơ lược một số điểm nổi bật về tình hình thị trường lao động trong mùa dịch, trọng tâm sẽ giúp các bạn hiểu rõ các

Những lưu ý về thời điểm ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp

18 Tháng Sáu, 2020

Với nguyên tắc ghi nhận doanh thu khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh khác nhau, cùng tìm hiểu về thời điểm

Phân biệt kế toán thuế và kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

11 Tháng Sáu, 2020

Công việc của Kế toán thuế và kế toán nội bộ trong doanh nghiệp có nhiều điểm khác nhau. Cụ thể ra sao, bài viết này