bravo-header

Góc kiến thức – Quản trị quan hệ khách hàng là gì?

22 Tháng Giêng, 2018

Những kiến thức đầy đủ và chính xác nhất xoay quanh vấn đề Quản trị quan hệ khách hàng là gì?

Quy chế quản lý công nợ trong doanh nghiệp

20 Tháng Giêng, 2018

DN còn thiếu kinh nghiệm và tỏ ra lúng túng trước việc xây dựng và ban hành một quy chế quản lý công nợ thống nhất,

Quy trình quản lý công nợ phải thu hiệu quả trong doanh nghiệp

19 Tháng Giêng, 2018

Dưới góc nhìn của mỗi nhà quản trị, quy trình quản lý công nợ phải thu tối ưu nhất chỉ khi áp dụng phù hợp với

Góc kiến thức: Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội

18 Tháng Giêng, 2018

Việc tính bảo hiểm xã hội khá đơn giản, tuy nhiên cũng cần phải tuân thủ đúng những quy định của pháp luật bài viết dưới

Tối ưu công tác quản lý tài chính doanh nghiệp

17 Tháng Giêng, 2018

Quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả đòi hỏi nhiều yếu tố hỗ trợ bên cạnh năng lực nhà quản lý như công cụ hỗ

Phần mềm CRM – Hệ thống quản lý khách hàng CRM BRAVO

16 Tháng Giêng, 2018

Vai trò của phẩn mềm CRM – hệ thống quản lý khách hàng CRM ngày càng trở nên quan trọng.

Những hiểu biết về quy trình quản lý doanh nghiệp

15 Tháng Giêng, 2018

Các doanh nghiệp có quy trình quản lý doanh nghiệp tốt sẽ có lợi thế để hoạt động hiệu quả.

Các kiến thức cần biết về lương tính bảo hiểm xã hội

13 Tháng Giêng, 2018

Kế toán cần nắm vững các kiến thức về lương tính bảo hiểm xã hội để hạch toán đúng

Vai trò của việc Quản lý hệ thống khách hàng

11 Tháng Giêng, 2018

Quản lý hệ thống khách hàng có hiệu quả sẽ giúp DN xây dựng mối quan hệ lâu bền với khách hàng, tăng sức cạnh tranh

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng và công nợ

02 Tháng Giêng, 2018

Từ quy trình nghiệp vụ bán hàng có thể xây dựng được phần mềm quản lý bán hàng và công nợ thích hợp.