Những quy định mới nhất liên quan đến hoạt động nhân sự của doanh nghiệp

12 Tháng Sáu, 2019

Cùng tìm hiểu những quy định mới từ chính sách nhà nước liên quan đến hoạt động nhân sự tại doanh nghiệp. Cụ thể là Nghị định 29/2019/NĐ-CP về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời Nghị định 29/2019/NĐ-CP : Đơn giản hóa điều kiện cấp Giấy phép cho thuê lại lao động.

Hỗ trợ đến 100% ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2019 quy định chi tiết về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, hướng dẫn về việc đào tạo khởi sự kinh doanh (KSKD), quản trị kinh doanh (QTKD) cùng những vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị.

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ mức tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khoá đào tạo KSKD, QTKD; hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệc khó khăn, hoặc là học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ khi tham gia khoá đào tạo KSKD, QTKD chuyên sâu. Căn cứ để xác định địa bàn kinh tế xã hội khó khăn theo Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP; còn xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ được quy định ở Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung đào tạo gồm: Đào tạo KSKD, QTKD, QTDN chuyên sâu, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến với các khóa đào tạo cụ thể là:

 • Khóa đào tạo KSKD cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cơ bản về khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp;
 • Khóa đào tạo QTKD và QTDN chuyên sâu cung cấp kiến thức về QTKD nhằm nâng cao kỹ năng vận hành, quản lý doanh nghiệp, trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh;
 • Khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, chế biến cung cấp kiến thức quản trị sản xuất chuyên sâu, huấn luyện thực tiễn tại hiện trường doanh nghiệp.

 

Nội dung tổ chức các khóa đào tạo (Khoản 4 Điều 3, Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT)

Ngoài ra, các chương trình đào tạo trực tuyến, đào tạo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng sẽ được xây dựng đồng thời, nhằm cung cấp kiến thức KSKD và QTKD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để tham gia học tập, người lao động hoặc cán bộ quản lý doanh nghiệp sẽ được cấp tài khoản tại hệ thống đào tạo trực tuyến trên nền tảng web hoặc di động thông minh.

Bên cạnh đó, các chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được triển khai song hành.

Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT nêu rõ, mỗi năm vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, trước ngày 30/6 của năm trước năm kế hoạch để gửi Bộ Tài chính, dựa trên hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hiệp hội xây dựng kế hoạch hỗ trợ hoạt động đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời thông báo cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

>> Lợi ích khi triển khai Phần mềm ERP, giải pháp quản trị doanh nghiệp

Đơn giản hóa điều kiện cấp Giấy phép cho thuê lại lao động

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

A. Nội dung

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp : 

a) Là người quản lý doanh nghiệp;

b) Không có án tích;

c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ VNĐ tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

3. Không cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với trường hợp có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của DN mà bị thu hồi giấy phép trong 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi mắc các lỗi vi phạm sau:

 • Cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác sử dụng giấy phép;
 • Cho thuê lại lao động để thực hiện các công việc không thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;
 • Bị xử phạt vi phạm hành chính từ 03 lần trong khoảng thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày bị xử phạt lần đầu tiên trong lĩnh vực cho thuê lại lao động;
 • Doanh nghiệp có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoặc sửa chữa, tẩy xóa nội dung giấy phép đã được cấp hoặc sử dụng giấy phép giả;

B. Những điểm thay đổi

Ngày 05/05/2019, Nghị định 29/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành thay thế Nghị định 55/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động chính thức có hiệu lực.

Theo quy định mới, điều kiện DN được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động đã đơn giản hóa đi khá nhiều. Cụ thể, chỉ còn 2 điều kiện sau:

- Người đại diện theo pháp luật của DN thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải:

+ Là người quản lý doanh nghiệp;

+ Không có án tích;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên trong vòng 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ VNĐ tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh của ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 

Cuộc chiến loại bỏ giấy phép con – Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được đơn giản hóa tại Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Như vậy, có 03 thay đổi được ghi nhận đó là:

Thứ nhất, bổ sung thêm điều kiện đối với Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động: đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 36 tháng trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Thứ hai, bãi bỏ quy định về vốn pháp định đối với hoạt động cho thuê lại lao động.

Thứ ba, không còn quy định về điều kiện địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Về thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện. (quy định trước đây do Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội)

Thời hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được tăng từ tối đa 36 tháng lên tối đa 60 tháng. Ngoài ra, thay vì chỉ được gia hạn 02 lần – mỗi lần tối đa 24 tháng như trước đây, thì quy định mới cho phép giấy phép được gia hạn nhiều lần – mỗi lần tối đa là 60 tháng.

So với quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP trước đây, nhóm các công việc thuộc danh mục được cho thuê lại lao động được bổ sung thêm 03 công việc, nâng 17 công việc lên tổng là 20 công việc:

 1. Phiên dịch/Biên dịch/Tốc ký
 2. Thư ký/Trợ lý hành chính
 3. Lễ tân
 4. Hướng dẫn du lịch
 5. Hỗ trợ bán hàng
 6. Hỗ trợ dự án
 7. Lập trình hệ thống máy sản xuất
 8. Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông
 9. Vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất
 10. Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy
 11. Biên tập tài liệu
 12. Vệ sĩ/Bảo vệ
 13. Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại
 14. Xử lý các vấn đề tài chính, thuế
 15. Sửa chữa/Kiểm tra vận hành ô tô
 16. Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/Trang trí nội thất
 17. Lái xe
 18. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển
 19. Quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn khoan dầu khí
 20. Lái tàu bay, phục vụ trên tàu bay/Bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay/Điều độ, khai thác bay/Giám sát bay

Nhân sự là chìa khóa góp phần mang đến thành công chorất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Do vậy, việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người lao động là điều cần thiết nếu doanh nghiệp muốn thu hút và giữ chân được nhân tài. Sử dụng phần mềm quản lý nhân sự là một gợi ý hữu ích các doanh nghiệp nên tham khảo.

>> Tìm hiểu Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH về việc Doanh nghiệp tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động