Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2020

01 Tháng Bảy, 2020

Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN lên 11 triệu đồng/tháng, người nước ngoài từ giờ có thể chuyển đổi mục đích của thị thực,

Số thuế TNCN của NLĐ thay đổi thế nào với mức giảm trừ gia cảnh mới?

25 Tháng Sáu, 2020

Theo quy định mới, nếu NLĐ có mức thu nhập trung bình 15 triệu đồng/tháng và có một người phụ thuộc thì sẽ không còn phải

93 thủ tục về Thuế đã được tích hợp tại Cổng dịch vụ công quốc gia

17 Tháng Sáu, 2020

Tính đến thời điểm đầu tháng 5/2020, Tổng cục Thuế đã thực hiện tích hợp 93 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc

Tiếp tục giảm tới 50% nhiều loại phí, lệ phí hết năm 2020

16 Tháng Sáu, 2020

Nhằm thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành

Các thông tư mới nhất về kế toán, kiểm toán hiện nay

16 Tháng Sáu, 2020

Ngày 15/05/2020 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTC, nội dung sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một

Xác định ngày lập hóa đơn với hoạt động cung cấp dịch vụ

10 Tháng Sáu, 2020

Tại Công văn số 2059/TCT-CS ban hành ngày 19/5/2020, Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể về ngày lập hóa đơn đối với các hoạt

Từ 01/07, NLĐ thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế TNCN

05 Tháng Sáu, 2020

Thông tin trên vừa chính thức được thông qua tại Nghị quyết 954 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về điều chỉnh mức

Hướng dẫn doanh nghiệp xin giảm mức đóng BHXH bắt buộc

03 Tháng Sáu, 2020

Trong vòng 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã

Hàng loạt Thông tư mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2020

29 Tháng Năm, 2020

Từ 1/6/2020, nhiều thông tư mới nổi bật sẽ bắt đầu có hiệu lực như quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của

Từ năm 2025 trở đi, bắt buộc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

27 Tháng Năm, 2020

Từ năm 2022 đến năm 2025 áp dụng IFRS tự nguyện và kể từ sau năm 2025, áp dụng bắt buộc đối với một số đối