Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất theo quy định

23 Tháng Mười Một, 2022

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam là gì và có bao nhiêu loại chuẩn mực? Để giải đáp cho các bạn, bài viết này ...

Cách hạch toán thuế môn bài chính xác theo quy định

18 Tháng Mười, 2022

Dưới đây là một số cách hạch toán thuế môn bài trong từng trường hợp cụ thể như: khi nộp tiền, nộp tờ khai hay nộp ...

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định mới nhất

27 Tháng Chín, 2022

Việc lập báo cáo lưu chuyển tiền không phải đơn giản, yêu cầu người lập phải có trình độ nghiệp vụ phải bao quát và kinh ...

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2022

20 Tháng Chín, 2022

Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh một cách nhanh nhất và chính xác nhất theo quy định năm 2022

Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất theo quy định

25 Tháng Tám, 2022

Bài viết sẽ cập nhật tới bạn đọc mẫu hợp đồng khoán việc theo quy định mới ban hành nhằm hạn chế những rủi ro khi ...

Điều kiện và mức hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp mới nhất theo quy định

20 Tháng Bảy, 2022

Điều kiện và mức hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp gần đây có sự điều chỉnh nhẹ. Và dưới đây thông tin mới nhất, chính xác ...

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất theo quy định hiện hành

21 Tháng Sáu, 2022

Biên bản đối chiếu công nợ là gì? Và các mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2022 nào đang được áp dụng theo ...

Thuế nội địa là gì? Quy định mới liên quan đến kế toán thuế nội địa từ tháng 7/2022

14 Tháng Sáu, 2022

Bộ tài chính đã ban hành thông tư 111.2021.TT-BTC với nội dung hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa. Theo đó kể từ ngày ...

Chính sách miễn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

25 Tháng Năm, 2022

Vào ngày 28/01 vừa qua, Chính phủ đã trực tiếp ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về việc miễn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Tổng hợp quyền lợi của lao động nữ theo quy định mới nhất

19 Tháng Năm, 2022

Bộ Luật lao động mới nhất được ban hành, quyền lợi của lao động nữ được ưu tiên hàng đầu, tạo điều kiện tối đa trong ...