Trường hợp doanh nghiệp được khôi phục lại mã số thuế

13 Tháng Tư, 2021

Khôi phục mã số thuế chính là “mở mã số thuế”. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp bị đóng mã số thuế thì cách thức xử ...

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các dự án đầu tư mới

12 Tháng Tư, 2021

Vừa mới đây, Tổng cục Thuế vừa đã ban hành Công văn số 944/TCT-CS gửi đi các Cục Thuế của các tỉnh, thành phố trực thuộc ...

Thủ tục điều chỉnh mức đóng, cấp sổ BHXH mới nhất 2021

07 Tháng Tư, 2021

Theo Quyết định 222/QĐ-BHXH về việc điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao ...

03 cách để đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế

01 Tháng Tư, 2021

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 về hướng ...

Thông tin cần nắm về giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc năm 2021

30 Tháng Ba, 2021

Việc ghi nhận quyền được áp dụng giảm trừ gia cảnh trước khi tính thuế thu nhập cá nhân không chỉ phù hợp với yêu cầu ...

Từ năm 2021, người lao động có thêm các quyền lợi mới nào?

26 Tháng Ba, 2021

Kể từ ngày 1/1/2021 có nhiều nội dung mới liên quan đến quyền lợi của người lao động sẽ chính thức có hiệu lực.

Hướng dẫn mới về đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 1/5

25 Tháng Ba, 2021

Mới đây, các quy định về đăng ký doanh nghiệp sẽ thực hiện căn cứ theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...

Điểm mới trong Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

25 Tháng Ba, 2021

Liên quan đến vấn đề đăng ký thuế, vào ngày 03/12/2020, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn chi tiết để ...

Đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán nội bộ 2021

24 Tháng Ba, 2021

Căn cứ quy định tại Thông tư số 8/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc ...

Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2020

15 Tháng Ba, 2021

Kỳ tính thuế năm 2020 có một số điểm mới cần lưu ý, trong đó tập trung vào các vấn đề như: mức giảm trừ gia ...