Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất theo quy định hiện hành

21 Tháng Sáu, 2022

Biên bản đối chiếu công nợ là gì? Và các mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2022 nào đang được áp dụng theo ...

Thuế nội địa là gì? Quy định mới liên quan đến kế toán thuế nội địa từ tháng 7/2022

14 Tháng Sáu, 2022

Bộ tài chính đã ban hành thông tư 111.2021.TT-BTC với nội dung hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa. Theo đó kể từ ngày ...

Chính sách miễn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

25 Tháng Năm, 2022

Vào ngày 28/01 vừa qua, Chính phủ đã trực tiếp ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về việc miễn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Tổng hợp quyền lợi của lao động nữ theo quy định mới nhất

19 Tháng Năm, 2022

Bộ Luật lao động mới nhất được ban hành, quyền lợi của lao động nữ được ưu tiên hàng đầu, tạo điều kiện tối đa trong ...

Hệ số lương là gì? Một số hệ số lương công chức mới nhất năm 2022

25 Tháng Hai, 2022

Tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 đã có một vài sửa đổi về việc áp dụng quy định về thang bảng lương cho tất cả các ...

Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh và những nội dung cần lưu ý

22 Tháng Hai, 2022

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh là một tài liệu báo cáo tạo lập định kỳ với mục đích tổng hợp số liệu kế toán ...

Điểm mới về Luật quản lý thuế trong Thông tư 80/2021/TT-BTC

25 Tháng Giêng, 2022

Vào ngày 29 tháng 09 năm 2021 vừa qua, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về ...

Cập nhật Quy định lưu trữ chứng từ kế toán mới nhất

17 Tháng Giêng, 2022

Nội dung Nghị định 174/2016/NĐ-CP tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến quy định lưu trữ chứng từ kế toán như sau: Các ...

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm chứng từ kế toán năm 2021

28 Tháng Mười Hai, 2021

Căn cứ theo quy định mới nhất tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp, tổ chức có hành vi vi phạm chứng từ kế toán ...

Điều kiện được hưởng lương hưu tối đa theo quy định mới năm 2021

26 Tháng Mười Một, 2021

Theo quy định tại Điều 219, Bộ luật lao động năm 2019 sửa đổi, bổ sung có khá nhiều điều kiện mới về việc hưởng lương ...