3 trường hợp được nhận BHXH một lần ngay, không phải đợi 1 năm

30 Tháng Bảy, 2021

Trong số các trường hợp được nhận BHXH một lần do Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định, thì có 3 trường hợp được nhận ngay khi có yêu cầu mà không cần phải chờ sau 1 năm dừng đóng BHXH.

Cụ thể, 3 trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay:

(1) Trường hợp 1: Người đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH (hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH đối với Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn) và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

(2) Trường hợp 2: Ra nước ngoài để định cư.

(3) Trường hợp 3: Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, bại liệt, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và một số bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

>> Xem thêm: Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất hiện nay

Quy định về mức hưởng BHXH một lần năm 2021

**Đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc:

Mức hưởng BHXH một lần với nhóm đối tượng này sẽ được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

- 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- Trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm, thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã tham gia đóng, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Riêng với nhóm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

**Đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

- 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

- Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Lưu ý chung:

- Khi tính mức tiền hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ, thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

- Trường hợp có thời gian đóng BHXH cả trước và sau ngày 01/01/2014 mà thời gian đóng trước ngày 01/01/2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

Theo NLĐ

>> Tham khảo: Phần mềm nhân sự, lương, bảo hiểm xã hội tốt nhất
>> Tin liên quan: Bảo hiểm chi trả như thế nào cho người lao động trong đại dịch