Lưu ý quan trọng khi chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện

24 Tháng Tám, 2021

Khi không còn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, người lao động đóng bảo hiểm có thể lựa chọn hình thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được cộng dồn thời gian đóng với bảo hiểm xã hội bắt buộc đã tham gia trước đó.

Chế độ khi tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện

Theo quy định tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì chế độ bảo hiểm bao gồm:

- Chế độ của BHXH bắt buộc: Ốm đau; Thai sản; Hưu trí; Tử Tuất; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được giải quyết các chế độ trên khi đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật.

- Chế độ của BHXH tự nguyện gồm: Hưu trí; Tử tuất.

>> Xem thêm: Điều kiện, thời gian và mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

Những lưu ý khi chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện

Theo khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Tương tự, khoản 3 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định, người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện sẽ được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã tham gia đóng BHXH.

Từ các quy định trên, kết luận rằng khi người lao động chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện thì thời gian đóng BHXH bắt buộc vẫn được tính vào tổng quá trình đóng BHXH.

Tuy nhiên, BHXH tự nguyện chỉ chi trả cho hai chế độ hưu trí và tử tuất, cho nên, BHXH tự nguyện sẽ được cộng nối với BHXH bắt buộc để giải quyết hai chế độ này. Còn những chế độ về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì khi người lao động chuyển sang chế độ BHXH tự nguyện sẽ không được chi trả.

Theo Người lao động

>> Xem thêm: Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 25 năm BHXH sẽ nhận lương hưu bao nhiêu?
>> Tham khảo: Phần mềm kế toán tổng hợp tốt nhất cho doanh nghiệp vừa và lớn