Bộ Tài chính ra quy chế mới về việc quản lý, sử dụng chữ ký số

31 Tháng Mười Hai, 2020

Mới đây, Quy chế mới về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số cho các hoạt động của Bộ Tài chính vừa được Bộ này ban hành. Quy chế mới này sẽ thay thế cho quy định của Bộ Tài chính ra từ năm 2010.

Cụ thể, Quy chế mới được ban hành, áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, thay thế cho quy định sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và quản lý thuê bao chứng thư số tại BTC theo Quyết định 2198 ngày 30/8/2010.

Theo đó, giá trị pháp lý của chữ ký số được công nhận tại Điều 24 Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Điều 8 Nghị định 130/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực mà chữ ký số được áp dụng.

Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong hoạt động của Bộ Tài chính được Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn ký ban hành vào trung tuần tháng 12/2020 (Ảnh: Internet)

Khi áp dụng chứng thư số, chữ ký số tại Bộ Tài chính, một trong những nguyên tắc là phải tuân thủ pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật chuyên ngành đối với các chuyên ngành được áp dụng chứng thư số, chữ ký số.

Chữ ký số phải được đảm bảo an toàn bằng cách được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực, đồng thời kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó. (Điều 9 và khoản 3 Điều 8 của Nghị định 130/2018 của Chính phủ quy định)

Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cung cấp hoặc chứng thư số nước ngoài được Bộ TT&TT cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam; Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.

Ngoài ra, việc áp dụng chứng thư số, chữ ký số của Bộ Tài chính còn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Sử dụng hiệu quả chứng thư số, chữ ký số;
  • Các nghiệp vụ áp dụng chứng thư số, chữ ký số phải có quy trình dự phòng áp dụng cho các trường hợp thuê bao không sử dụng được chứng thư số do hết hạn hiệu lực hoặc hỏng, mất thiết bị lưu khóa bí mật mà chưa được gia hạn hiệu lực hoặc cấp lại chứng thư số.

Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số mới còn quy định cụ thể về quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ, chứng thư số công cộng, chứng thư số nước ngoài; đối tượng cấp chứng thư số; áp dụng tiêu chuẩn, kỹ thuật chứng thư số, chữ ký số; quy trình cấp mới chứng thư số; trường hợp gia hạn, thay đổi, bổ sung thông tin chứng thư số…

Bộ Tài chính cũng chỉ rõ, yêu cầu các cá nhân, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Bộ về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số. Các đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc cấp, gia hạn, thay đổi nội dung thông tin của chứng thư số chính xác, kịp thời. Song song với đó là đảm bảo an toàn thiết bị lưu khóa bí mật sau khi nhận bàn giao sử dụng. Trường hợp phát hiện thiết bị lưu khóa bí mật của mình bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép, phải thực hiện báo ngay với lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp và đơn vị quản lý chứng thư số tại cấp tương ứng. Nếu không còn nhu cầu sử dụng chứng thư số, cần thực hiện thủ tục  thu hồi chứng thư số và hoàn trả thiết bị lưu khóa bí mật theo quy định.

Song hành cùng việc đảm nhiệm vai trò chuyên trách quản lý chứng thư số của BTC, Cục Tin học và Thống kê tài chính cũng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ này tổ chức triển khai quy định của pháp luật cũng như văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về áp dụng chứng thư số, chữ ký số.

Theo ICTnews

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.

Thông tin liên quan: Công việc kế toán cuối năm 2020 và đầu năm 2021