Chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng hóa đơn giấy từ ngày 1/7/2022

26 Tháng Mười, 2020

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, sẽ chỉ được sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 30/6/2022 và bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, theo đó quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử (HĐĐT) không có mã của cơ quan thuế, hoặc đã đăng ký áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này ban hành sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng đến ngày 30/6/2022; đồng thời thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.

Trong trường hợp từ ngày Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành đến ngày 30/6/2022, nếu cơ quan thuế thông báo tới cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng HĐĐT, nhưng cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng về hạ tầng CNTT, mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì cơ sở kinh doanh gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu, cùng với tờ khai thuế GTGT. Sau đó, cơ quan thuế xây dựng dữ liệu về hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để phục vụ việc tra cứu dữ liệu về hóa đơn.

Trường hợp các cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành đến ngày 30/6/2022, cơ quan thuế sẽ thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng HĐĐT theo quy định của Nghị định này và cơ sở kinh doanh có trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng về điều kiện hạ tầng CNTT, mà tiếp tục áp dụng hóa đơn giấy thì được sử dụng đến ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, song Nghị định cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức, các cá nhân nên đáp ứng điều kiện về hạ tầng CNTT để thực hiện áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 1/7/2022.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán của BRAVO

Thông tin liên quan: Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

Theo Tạp chí tài chính