Chính thức áp dụng hóa đơn điện tử 100% tại 6 tỉnh, thành phố

24 Tháng Mười Một, 2021

Từ ngày 01/07/2022, theo quy định, 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải phát hành hóa đơn điện tử. Do vậy, để chuẩn bị cho công tác này, ngành thuế sẽ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trước từ tháng 11 năm 2021 tại 6 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định và Phú Thọ, theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

 

Những điểm khác khác biệt giữa áp dụng HĐĐT theo Nghị định 51, Thông tư 32 trước đây và Nghị định 123, Thông tư 78 hiện tại bao gồm những nội dung cần lưu ý sau:

  • Các Doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng phần mềm và dịch vụ cung cấp giải pháp do các Tổ chức giải pháp HĐĐT hiện đã và đang cung cấp những dữ liệu cần đạt chuẩn theo quy định Tổng cục Thuế. Trách nhiệm nâng cấp, cập nhật phần mềm hóa đơn điện tử theo đúng chuẩn quy định sẽ do các đơn vị cung cấp giải pháp có trách nhiệm phục vụ các Doanh nghiệp.
  • Theo Quy định của Luật Quản lý thuế, sau khi triển khai thực hiện thì tất cả các Doanh nghiệp phải sử dụng HĐĐT đạt chuẩn, không sử dụng hóa đơn giấy hoặc HĐĐT khác không theo chuẩn của Tổng cục Thuế.
  • Toàn bộ dữ liệu HĐĐT được truyền về lưu trữ tại Tổng cục Thuế, ngoài việc lưu trữ tại Quý Doanh nghiệp. Các cơ quan có thẩm quyền có thể tra cứu từ Cổng thông tin của Tổng cục Thuế về các hóa đơn Doanh nghiệp đã phát hành.
  • HĐĐT theo quy định của Luật quản lý thuế gồm các loại sau: HĐĐT có mã, HĐĐT không có mã; HĐĐT cấp theo từng lần phát sinh; HĐĐT có trả phí cho các nhà cung cấp giải pháp; HĐĐT cấp cho Doanh nghiệp miễn phí.

>> Tham khảo: Cách xử lý hóa đơn điện tử có vấn đề theo đúng quy định 2021

Phương thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại TP. Hà Nội

Cục Thuế TP Hà Nội sẽ triển khai lần lượt, đồng bộ, theo tập khách hàng của từng đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Do đó, hiện tại Doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng phần mềm HĐĐT hiện tại, thực hiện hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn bình thường.

Ngay sau khi đơn vị cung cấp giải pháp nào chuẩn bị điều kiện hạ tầng, kỹ thuật đáp ứng kết nối, truyền nhận dữ liệu thành công với Tổng cục Thuế thì Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo và đôn đốc các Doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm, giải pháp hóa đơn điện tử của đơn vị đó, đăng ký thông tin và thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử.

Sau khi nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan thuế thì Doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn theo quy định.

>> Tham khảo: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay trên thị trường