Điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế năm 2021

05 Tháng Sáu, 2021

Từ tháng 5/2021, việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế sẽ được áp dụng theo quy định của Thông tư 19/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế cũng đã có công văn 1194/TCT-KK hướng dẫn những điểm mới được bổ sung về thuế điện tử tại Thông tư này. Bài viết sau đây sẽ làm rõ các quy định để quý vị hiểu và nắm được.

1. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là gì?

Về khái niệm giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, tại khoản 1, Điều 1, Thông tư 19/2021/TT-BTC đã có quy định cụ thể. Theo đó, đây là việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế tương ứng quy định của Luật Quản lý thuế bằng phương thức điện tử, bao gồm:

  • Giao dịch trong lĩnh vực thuế giữa người nộp thuế với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử như: khai báo thông tin, đăng ký thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước; tra soát thông tin về nộp thuế (hoàn, miễn, giảm đóng thuế, các khoản phạt nếu có…); các thủ tục liên quan bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp; các hồ sơ và văn bản khác. Ngoài ra, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế còn là việc cơ quan thuế gửi đi các thông báo, quyết định và văn bản khác theo quy định của Luật Quản lý thuế để người nộp thuế nắm được.
  • Giao dịch điện tử giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với các tổ chức có liên quan: trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế; các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng.

Có thể bạn quan tâm:

2. Đặc điểm của giao dịch điện tử lĩnh vực thuế

Để giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế phải có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet, có địa chỉ hòm thư điện tử và chữ ký số được ký bằng chứng thư số được cơ quan có thẩm quyền công nhận; hoặc có số điện thoại di động được cấp bởi một công ty viễn thông ở Việt Nam (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế, trừ trường hợp người nộp thuế lựa chọn phương thức nộp thuế điện tử theo dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Khi giao dịch điện tử, người nộp thuế có thể lựa chọn các phương thức giao dịch sau đây để thực hiện:

  • Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;
  • Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;
  • Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;
  • Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;
  • Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử.

Nếu giao dịch thuế điện tử theo hình thức nào thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử theo quy định và theo hướng dẫn của từng cơ quan, tổ chức mà mình lựa chọn. Chẳng hạn như, giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Điều 10 Thông tư 19/2021/TT-BTC; giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì đăng ký thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản hệ thống.

Chẳng hạn như, với phương thức thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính thì khi người nộp thuế đăng ký sẽ được Tổng cục Thuế cấp thêm 01 tài khoản để thực hiện giao dịch tại Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trên cơ sở các thông tin mà họ đã cung cấp khi đăng ký qua các cổng này mà không cần phải đăng ký thay đổi, bổ sung.

Trong cùng một khoảng thời gian, người nộp thuế chỉ được lựa chọn đăng ký và thực hiện một trong các thủ tục hành chính thuế đã nêu bên trên qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính hoặc một Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trừ trường hợp lỗi sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch thuế điện tử).

Khi thực hiện giao dịch điện tử thì mọi thông tin như các thông báo và kết quả giải quyết hồ sơ thuế sẽ được cơ quan thuế gửi bằng phương thức điện tử, người nộp thuế có trách nhiệm theo dõi thông tin qua Cổng thông tin điện tử mình đã lựa chọn khi lập và gửi hồ sơ thuế điện tử. Nếu không kiểm tra, không đọc kết quả, thông báo thì dù trong trường hợp không truy cập được Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế vì lỗi kỹ thuật thuộc về hạ tầng, thiết bị của người nộp thuế hay do địa chỉ thư đăng ký sai thì người nộp thuế vẫn phải tự chịu trách nhiệm.

Trường hợp đã hoàn thành việc thực hiện giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế, cơ quan thuế và các bên có liên quan không phải thực hiện các phương thức giao dịch khác và được công nhận đã hoàn thành thủ tục thuế tương ứng theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử, Bộ Tài chính quy định, người nộp thuế có thể thực hiện các giao dịch thuế điện tử 24/7, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết. Ngược lại, thời gian cơ quan Thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong cả 24 giờ mỗi ngày.

Việc tổ chức thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Thông tư 19/2021/TT-BTC quy định, sẽ được thực hiện theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế.

3. Điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế năm 2021

Tháng 4/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1194/TCT-KK giới thiệu điểm mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Trong đó, có một số điểm mới đáng lưu ý sau đây:

***Về chứng từ điện tử:

- Thông tư mới bổ sung quy định về hồ sơ điện tử trong quá trình giao dịch gồm có: tra soát thông tin nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền nộp chậm, tiền phạt nộp thừa; miễn, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; khoanh tiền xóa nợ; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng từ nộp NSNN điện tử như chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Trong trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ nộp NSNN chính là chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, miễn sao phải đảm bảo đủ các thông tin trên mẫu chứng từ nộp NSNN.

***Về đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin trong giao dịch thuế điện tử

Bổ sung quy định về việc đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử nếu như người nộp thuế đã tiến hành đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương pháp điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký bổ sung, hoặc thay đổi về tài khoản giao dịch tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

***Về giao dịch điện tử trong hoạt động đăng ký thuế

Quy định mới trong giao dịch điện tử lĩnh vực thuế đã không còn yêu cầu người nộp thuế phải nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế sau khi đã nộp thuế điện tử để đối chiếu khi nhận kết quả là Thông báo mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu. Lý do là bởi, hồ sơ nộp bằng điện tử đã được cơ quan thuế xác thực điện tử thông qua số điện thoại di động liên hệ của chính cá nhân người nộp thuế hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật đối với người nộp thuế là tổ chức.