Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử với trường hợp nào?

04 Tháng Tám, 2020

Tại Công văn số 65276/CT-TTHT ngày 14/7/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội đã giải đáp vướng mắc về việc miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử.

Cục Thuế TP. Hà Nội đưa dẫn chứng của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.

Theo đó, từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì HĐĐT là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định.

Một trong những nội dung phải có trên hóa đơn điện tử là:

  • Chữ ký điện tử theo quy định pháp luật của người bán;
  • Ngày, tháng, năm lập và gửi hóa đơn;
  • Chữ ký điện tử theo quy định pháp luật của người mua (trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán). 

Một số trường hợp HĐĐT không có đầy đủ các nội dung bắt buộc thì được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của DN để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên HĐĐT.

Như vậy, theo hướng dẫn tại Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử, trường hợp trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua khi: Người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu xuất kho, biên nhận thanh toán, phiếu thu... thì người bán lập HĐĐT cho người mua theo quy định. (trừ trường hợp người mua là đơn vị kế toán thỏa thuận về việc người mua ký trên hóa đơn).

Theo Tạp chí tài chính

Có thể bạn quan tâm:

>> Hướng dẫn kê khai nộp Thuế môn bài 2020 theo quy định