Thêm đối tượng hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

10 Tháng Sáu, 2021

Ngày 04/6/2021 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP quy định về bổ sung ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Cụ thể, tại Điều 1 Nghị định 57/2021/NĐ-CP đối tượng doanh nghiệp bổ sung được hưởng ưu đãi về thuế TNDN khi đáp ứng các điều kiện:

- Là các doanh nghiệp tham gia dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng; (xem thêm: Điểm mới trong đăng ký doanh nghiệp từ tháng 5/2021)

- Sản phẩm sản xuất thuộc vào Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 01/01/2015;

- Đáp ứng đủ những điều kiện của một dự án sản xuất sản phẩm (SXSP) công nghiệp hỗ trợ;

- Được cấp Giấy xác nhận ưu đãi SXSP công nghiệp hỗ trợ bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thêm nhiều đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN (Ảnh: Internet)

Như vậy, nếu doanh nghiệp nào đáp ứng các điều kiện kể trên sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN trong thời gian ưu đãi còn. Cụ thể, thời gian được xác định như sau:

- Thời gian miễn thuế còn lại = Thời gian miễn thuế theo điều kiện dự án SXSP công nghiệp hỗ trợ - thời gian miễn thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;

- Thời gian giảm thuế còn lại = Thời gian giảm thuế theo điều kiện dự án SXSP công nghiệp hỗ trợ - thời gian giảm thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;

- Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi còn lại = Thời gian ưu đãi thuế suất theo điều kiện dự án SXSP công nghiệp hỗ trợ - thời gian ưu đãi thuế suất đã hưởng theo điều kiện ưu đãi khác (nếu có).

Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 04/6/2021.

Theo Luật Việt Nam

>> Tham khảo: Quản lý khai báo các mức thuế trên phần mềm kế toán tổng hợp BRAVO
>> Bài liên quan: Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN với hàng hóa xuất đại lý