Từ 01/01/2021, thời gian nghỉ lễ, tết của người lao động có gì mới?

14 Tháng Chín, 2020

Theo Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, một số điểm mới sẽ có trong quy định về lịch nghỉ lễ, tết của người lao động.

Với quy định hiện hành, người lao động là công dân Việt Nam được nghỉ 10 ngày lễ, tết. Tuy nhiên từ ngày 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, người lao động là công dân Việt Nam sẽ được nghỉ 11 ngày làm việc, hưởng nguyên lương trong các dịp lễ, tết (thêm 01 ngày nghỉ Quốc Khánh).

Cụ thể, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định ngày nghỉ lễ Quốc Khánh là ngày 02/09 hàng năm và cộng thêm 01 ngày liền kề trước hoặc sau đó.

Về ngày nghỉ Tết Âm lịch, thời gian nghỉ cụ thể theo quy định hiện hành là do người sử dụng lao động lựa chọn dựa trên nguyên tắc gồm 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch. Từ ngày 01/01/2021 khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì thời gian nghỉ Tết Âm lịch sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ (05 ngày). Như vậy, với quy định mới thì người sử dụng lao động sẽ không còn quyền chủ động khi quyết định cụ thể ngày nghỉ tết âm lịch cho người lao động.

Còn các ngày nghỉ lễ khác vẫn sẽ theo quy định hiện hành: Tết Dương lịch, nghỉ 01 ngày vào ngày 01/01 dương lịch; Ngày Chiến thắng nghỉ 01 ngày vào ngày 30/4 dương lịch; Ngày Quốc tế lao động nghỉ 01 ngày vào ngày 01/5 dương lịch; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 01 ngày vào ngày 10/3 âm lịch.

Theo Tạp chí tài chính

Thông tin liên quan: 10 điểm mới về lương, thưởng áp dụng từ 2021 người lao động cần biết

>>> Tìm hiểu: Tính năng quản lý lao động của phần mềm BRAVO