bravo-header

Giá khởi điểm iPhone 6 đắt gấp rưỡi iPhone 5s

14 Tháng Ba, 2014

Một hãng phân tích dự đoán Apple sẽ bán iPhone 6 với giá lên tới 299 USD kèm theo hợp đồng 2 năm thuê bao với

Apple mong muốn làm bạn với Google

25 Tháng Mười Hai, 2013

Steve Wozniak muốn kết thúc mối thù giữa Apple và Google nhưng thừa nhận ông không hiểu hết được các trở ngại trong chiến lược kinh

60% lưu lượng Internet ở Việt Nam bị ảnh hưởng vì đứt cáp

25 Tháng Mười Hai, 2013

Vào 18h01 chiều 20/12, tuyến cáp AAG phân đoạn Vũng Tàu - Hong Kong bị đứt khiến lưu lượng của các nhà cung cấp dịch vụ

Nghị định 182/2013/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng

25 Tháng Mười Hai, 2013

Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối

Thông tư 141/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNDN, thuế GTGT

25 Tháng Mười Hai, 2013

Hướng dẫn thi hành nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều có hiệu lực từ ngày

Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao TSCĐ

25 Tháng Mười Hai, 2013

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.

Thông tư 64/2013/BTC về tự in hóa đơn

25 Tháng Mười Hai, 2013

Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Bộ tài chính ban hành Thông tư 64 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5

Thông tư 179/2012/TT-BTC về Chênh lệch tỷ giá hối đoái

25 Tháng Mười Hai, 2013

Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Thông tư 195/2012/TT-BTC cho đơn vị chủ đầu tư

25 Tháng Mười Hai, 2013

Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Hệ thống tài khoản kế toán

25 Tháng Mười Hai, 2013

Theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, được bổ sung và sửa đổi theo Thông tư 244/2009/TT-BTC