bravo-header
  • Tin tức/

Phần mềm kế toán quản trị BRAVO - nâng cao năng lực tài chính

25 Tháng Mười Hai, 2013

Công ty cổ phần phần mềm kế toán - BRAVO được thành lập năm 1999 bởi các chuyên gia tin học có kinh nghiệm trong việc

Nghị định 182/2013/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng

25 Tháng Mười Hai, 2013

Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối

Thông tư 141/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNDN, thuế GTGT

25 Tháng Mười Hai, 2013

Hướng dẫn thi hành nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều có hiệu lực từ ngày

Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao TSCĐ

25 Tháng Mười Hai, 2013

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.

Thông tư 64/2013/BTC về tự in hóa đơn

25 Tháng Mười Hai, 2013

Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Bộ tài chính ban hành Thông tư 64 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5

Thông tư 179/2012/TT-BTC về Chênh lệch tỷ giá hối đoái

25 Tháng Mười Hai, 2013

Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Thông tư 195/2012/TT-BTC cho đơn vị chủ đầu tư

25 Tháng Mười Hai, 2013

Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Hệ thống tài khoản kế toán

25 Tháng Mười Hai, 2013

Theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, được bổ sung và sửa đổi theo Thông tư 244/2009/TT-BTC