• Tuyển dụng/
THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH. Hạn nộp hồ sơ 25/11/2020

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH. Hạn nộp hồ sơ 25/11/2020

25 Tháng Mười Một ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) tuyển 30 thực tập sinh năm 2020

Tuyển nhân viên Lập trình Phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

Tuyển nhân viên Lập trình Phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

31 Tháng Mười ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 03 Nhân viên lập trình Phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

30 Tháng Tám ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP

Tuyển 15 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 15 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

25 Tháng Mười ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 15 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 21 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 21 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

25 Tháng Mười ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 21 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 07 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 07 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

25 Tháng Mười ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020