bravo-header
  • Tuyển dụng/
Tuyển nhân viên bảo hành

Tuyển nhân viên bảo hành

25 Tháng Mười Một ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 11 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2017

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

25 Tháng Mười Một ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2017

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

25 Tháng Mười Một ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 16 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2017

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

25 Tháng Mười Một ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VP Hà Nội) đang cần tuyển 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP. Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2017

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Mười Một ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2017

Tuyển Nhân viên Triển khai/Bảo hành (C#, ASP.Net, SQL Server)

Tuyển Nhân viên Triển khai/Bảo hành (C#, ASP.Net, SQL Server)

31 Tháng Mười ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai, Bảo hành phần mềm.

  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 07 NV phát triển sản phẩm, 16 NV triển khai, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 03 NV kinh doanh, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kỹ thuật, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 05 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 07 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ