bravo-header
  • Tuyển dụng/
Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2018

Tuyển nhân viên bảo hành

Tuyển nhân viên bảo hành

25 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 11 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2018

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

25 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2018

Tuyển lập trình viên phòng công nghệ

Tuyển lập trình viên phòng công nghệ

25 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 lập trình viên phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2018

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

25 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 16 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2018

Tuyển Nhân viên Công nghệ

Tuyển Nhân viên Công nghệ

30 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2018.

  • BRAVO Hà Nội

    05 NV kinh doanh, 11 NV bảo hành, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 lập trình viên phòng công nghệ, 16 NV triển khai, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai