bravo-header
  • Tuyển dụng/
Tuyển lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ

Tuyển lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ

25 Tháng Hai ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 lập trình viên web phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2019

Tuyển lập trình viên C# phòng công nghệ

Tuyển lập trình viên C# phòng công nghệ

25 Tháng Hai ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2019

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

25 Tháng Hai ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 19 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2019

Tuyển nhân viên bảo hành

Tuyển nhân viên bảo hành

25 Tháng Hai ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 15 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2019

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Hai ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 09 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2019

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

25 Tháng Hai ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VP Hà Nội) đang cần tuyển 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP. Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2019

  • BRAVO Hà Nội

    05, 07 lập trình viên C# phòng công nghệ, 19 NV triển khai, 15 NV bảo hành, 09 NV kinh doanh, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Test, 35 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 02 NV Chăm sóc KH, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai