• Tuyển dụng/
Tuyển 21 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2020

Tuyển 21 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2020

25 Tháng Sáu ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 21 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2020

Tuyển 05 Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2020

Tuyển 05 Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2020

30 Tháng Năm ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Chuyên viên tư vấn kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2020

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019

30 Tháng Mười ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019

Tuyển 10 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

Tuyển 10 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

31 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 10 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

Tuyển 15 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2020

Tuyển 15 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2020

25 Tháng Sáu ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 15 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2020

Tuyển 07 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2020

Tuyển 07 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2020

25 Tháng Sáu ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2020