bravo-header
Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

25 Tháng Tư ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Triển khai phần mềm PMS. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2019

Tuyển Lập trình viên phòng Công nghệ

Tuyển Lập trình viên phòng Công nghệ

31 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Lập trình viên phòng Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

31 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 10 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

31 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ 31/03/2019

Tuyển Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành phần mềm

Tuyển Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành phần mềm

31 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 03 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

  • BRAVO Hà Nội

    19 NV triển khai, 05 Lập trình viên WEB, 07 lập trình viên C# phòng công nghệ, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 15 NV bảo hành, 07 NV Test

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Triển khai PMS, 02 NV Công nghệ, 10 NV Triển khai, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Bảo hành