Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019

30 Tháng Mười ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019

Tuyển 10 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

Tuyển 10 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

31 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 10 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019