Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

25 Tháng Tư ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Triển khai phần mềm PMS. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2019

Tuyển Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành phần mềm

Tuyển Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành phần mềm

31 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 03 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

31 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ 31/03/2019

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

31 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 10 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019