bravo-header
Tuyển Nhân viên Công nghệ

Tuyển Nhân viên Công nghệ

30 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2018.

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

30 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Triển khai phần mềm PMS. Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2018.

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

30 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ 30/08/2018

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

30 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 15 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2018.

  • BRAVO Hà Nội

    05 NV kinh doanh, 11 NV bảo hành, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 lập trình viên phòng công nghệ, 16 NV triển khai, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai