Tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

Tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

25 Tháng Tám ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

Tuyển 05 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

Tuyển 05 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

25 Tháng Tám ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

25 Tháng Tám ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020