Tuyển 03 Lập trình viên phòng Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2021

Tuyển 03 Lập trình viên phòng Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2021

25 Tháng Năm, 2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 03 Lập trình viên phòng Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2021

Tuyển 05 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

Tuyển 05 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

25 Tháng Tư, 2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/3021

Tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

Tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

25 Tháng Tư, 2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

25 Tháng Tư, 2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021