Tuyển 05 Nhân viên BA. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

Tuyển 05 Nhân viên BA. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

25 Tháng Mười Hai, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 Nhân viên BA. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

Tuyển 03 lập trình viên C#  .NET WinForms. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

Tuyển 03 lập trình viên C# .NET WinForms. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

25 Tháng Mười Hai, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 03 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

Tuyển 07 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

Tuyển 07 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

25 Tháng Mười Hai, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

Tuyển 03 lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ.

Tuyển 03 lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ.

25 Tháng Mười Hai, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềHà Nội) đang cần tuyển 03 lập trình viêm BRAVO (Văn phòng n web phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

Tuyển 03 Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

Tuyển 03 Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

25 Tháng Mười Hai, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VP Hà Nội) đang cần tuyển 03 NV Giải pháp Tư vấn ERP. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2022

25 Tháng Mười Hai, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) tuyển 30 thực tập sinh năm 2022