bravo-header
Tuyển sinh viên thực tập

Tuyển sinh viên thực tập

25 Tháng Mười Hai ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) tuyển sinh viên thực tập tại phòng Kỹ thuật triển khai năm 2018

Tuyển nhân viên test sản phẩm

Tuyển nhân viên test sản phẩm

25 Tháng Mười Hai ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2018

Tuyển nhân viên bảo hành

Tuyển nhân viên bảo hành

25 Tháng Mười Hai ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 11 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2018

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

25 Tháng Mười Hai ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 16 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2018

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

25 Tháng Mười Hai ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2018

Tuyển lập trình viên phòng công nghệ

Tuyển lập trình viên phòng công nghệ

25 Tháng Mười Hai ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 lập trình viên phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2018

  • BRAVO Hà Nội

    35 Thực tập sinh, 05 NV Test, 11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 lập trình viên phòng công nghệ, 05 NV kinh doanh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 02 NV Chăm sóc KH, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai