bravo-header
Tuyển nhân viên test sản phẩm

Tuyển nhân viên test sản phẩm

25 Tháng Mười ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2018

Tuyển nhân viên bảo hành

Tuyển nhân viên bảo hành

25 Tháng Mười ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 11 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2018

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

25 Tháng Mười ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2018

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

25 Tháng Mười ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 16 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2018

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Mười ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2018

Tuyển lập trình viên phòng công nghệ

Tuyển lập trình viên phòng công nghệ

25 Tháng Mười ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 lập trình viên phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2018

  • BRAVO Hà Nội

    05 NV Test, 11 NV bảo hành, 07 NV phát triển sản phẩm, 16 NV triển khai, 05 NV kinh doanh, 05 lập trình viên phòng công nghệ

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 02 NV Chăm sóc KH, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai