THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH. Hạn nộp hồ sơ 25/02/2021

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH. Hạn nộp hồ sơ 25/02/2021

25 Tháng Mười Hai ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) tuyển 30 thực tập sinh năm 2020

Tuyển 01 IT MANAGER. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2021

Tuyển 01 IT MANAGER. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2021

25 Tháng Giêng ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 01 IT Manager. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2021

Tuyển 21 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2021

Tuyển 21 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2021

25 Tháng Giêng ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 21 nhân viên triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2021

Tuyển lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ

Tuyển lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ

25 Tháng Giêng ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 lập trình viên web phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2021

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

25 Tháng Giêng ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VP Hà Nội) đang cần tuyển 09 NV Giải pháp Tư vấn ERP. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2021

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Giêng ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2021