Tuyển 15 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 15 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

25 Tháng Mười ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 15 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 21 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 21 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

25 Tháng Mười ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 21 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 07 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 07 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

25 Tháng Mười ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ

Tuyển lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ

25 Tháng Mười ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 lập trình viên web phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

25 Tháng Mười ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VP Hà Nội) đang cần tuyển 09 NV Giải pháp Tư vấn ERP. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 11 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

Tuyển 11 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020

25 Tháng Mười ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 11 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020