Tuyển 05 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022

Tuyển 05 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022

25 Tháng Bảy, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022

Tuyển 02 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ 25/07/2022

Tuyển 02 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ 25/07/2022

25 Tháng Bảy, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 02 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022

Tuyển 05 Nhân viên Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022

Tuyển 05 Nhân viên Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022

25 Tháng Bảy, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 15 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022

25 Tháng Bảy, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022