Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

25 Tháng Bảy ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 09 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2019

Tuyển nhân viên test sản phẩm

Tuyển nhân viên test sản phẩm

25 Tháng Bảy ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2019

Tuyển sinh viên thực tập

Tuyển sinh viên thực tập

30 Tháng Sáu ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) tuyển sinh viên thực tập năm 2019