bravo-header
Tuyển Chuyên viên Kinh doanh & Tư vấn Giải pháp ERP

Tuyển Chuyên viên Kinh doanh & Tư vấn Giải pháp ERP

31 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Chuyên viên kinh doanh & Tư vấn Giải pháp ERP.

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

31 Tháng Tám ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP

Tuyển nhân viên Lập trình Phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên Lập trình Phát triển sản phẩm

31 Tháng Mười ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 03 Nhân viên lập trình Phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

  • BRAVO Hà Nội

    05 NV kinh doanh, 11 NV bảo hành, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 lập trình viên phòng công nghệ, 16 NV triển khai, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai