bravo-header
Tuyển Chuyên viên Kinh doanh

Tuyển Chuyên viên Kinh doanh

28 Tháng Hai ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Chuyên viên kinh doanh

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

28 Tháng Hai ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP

  • BRAVO Hà Nội

    19 NV triển khai, 05 Lập trình viên WEB, 07 lập trình viên C# phòng công nghệ, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 15 NV bảo hành, 07 NV Test

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Triển khai PMS, 02 NV Công nghệ, 10 NV Triển khai, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Bảo hành