Tuyển nhân viên Lập trình Phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

Tuyển nhân viên Lập trình Phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

31 Tháng Mười ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 03 Nhân viên lập trình Phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

30 Tháng Tám ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP

Tuyển 05 Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

Tuyển 05 Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

31 Tháng Bảy ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Chuyên viên tư vấn kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2020