bravo-header
Tuyển Chuyên viên Kinh doanh

Tuyển Chuyên viên Kinh doanh

28 Tháng Mười Hai ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Chuyên viên kinh doanh

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

26 Tháng Mười ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP

  • BRAVO Hà Nội

    35 Thực tập sinh, 05 NV Test, 11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 lập trình viên phòng công nghệ, 05 NV kinh doanh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 02 NV Chăm sóc KH, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai