bravo-header
Tuyển Nhân viên Triển khai/Bảo hành (C#, ASP.Net, SQL Server)

Tuyển Nhân viên Triển khai/Bảo hành (C#, ASP.Net, SQL Server)

31 Tháng Mười ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai, Bảo hành phần mềm.

Tuyển Chuyên viên Kinh doanh & Tư vấn Giải pháp ERP

Tuyển Chuyên viên Kinh doanh & Tư vấn Giải pháp ERP

31 Tháng Mười ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Chuyên viên kinh doanh & Tư vấn Giải pháp ERP.

Tuyển nhân viên Lập trình Phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên Lập trình Phát triển sản phẩm

31 Tháng Mười ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 03 Nhân viên lập trình Phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

  • BRAVO Hà Nội

    05 NV Test, 16 NV triển khai, 11 NV bảo hành, 05 NV kinh doanh, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 lập trình viên phòng công nghệ, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kỹ thuật, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    05 NV Kinh doanh, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 15 NV Triển khai