Tuyển 15 Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh. Nhận hồ sơ từ 01/03/2021

Tuyển 15 Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh. Nhận hồ sơ từ 01/03/2021

31 Tháng Ba ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 15 Chuyên viên tư vấn kinh doanh. Nhận hồ sơ: từ 01/03/2021

Tuyển 05 Nhân viên Triển khai ERP. Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2021

Tuyển 05 Nhân viên Triển khai ERP. Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2021

29 Tháng Tư ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP.