Tuyển 15 Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh. Nhận hồ sơ từ 01/03/2021

Tuyển 15 Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh. Nhận hồ sơ từ 01/03/2021

31 Tháng Ba ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 15 Chuyên viên tư vấn kinh doanh. Nhận hồ sơ: từ 01/03/2021

Tuyển nhân viên Lập trình Phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2021

Tuyển nhân viên Lập trình Phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2021

25 Tháng Hai ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 03 Nhân viên lập trình Phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2021

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

25 Tháng Hai ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP