bravo-header
  • Tuyển dụng/
Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

25 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 19 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2019

Tuyển lập trình viên C# phòng công nghệ

Tuyển lập trình viên C# phòng công nghệ

25 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 lập trình viên C# phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2019

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

25 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 09 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2019

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

25 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VP Hà Nội) đang cần tuyển 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP. Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2019

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 09 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2019

Tuyển nhân viên test sản phẩm

Tuyển nhân viên test sản phẩm

25 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2019

  • BRAVO Hà Nội

    05, 19 NV triển khai, 07 lập trình viên C# phòng công nghệ, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 09 NV kinh doanh, 07 NV Test, 15 NV bảo hành

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Công nghệ, 10 NV Triển khai, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Bảo hành, 02 NV Triển khai PMS