• Tuyển dụng/
Tuyển 03 lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ.

Tuyển 03 lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ.

25 Tháng Mười, 2021

Công ty Cổ phần Phần mềHà Nội) đang cần tuyển 03 lập trình viêm BRAVO (Văn phòng n web phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021

Tuyển 05 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021

Tuyển 05 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021

25 Tháng Mười, 2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021

Tuyển 05 Nhân viên Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021

Tuyển 05 Nhân viên Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021

25 Tháng Mười, 2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 15 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021

25 Tháng Mười, 2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021

Tuyển 05 Nhân viên Triển khai ERP. Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2021

Tuyển 05 Nhân viên Triển khai ERP. Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2021

29 Tháng Tư, 2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP.

Tuyển 03 Lập trình viên phòng Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2021

Tuyển 03 Lập trình viên phòng Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2021

25 Tháng Năm, 2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 03 Lập trình viên phòng Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2021