bravo-header
  • Tuyển dụng/
Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Ba ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2018

Tuyển Nhân viên Công nghệ

Tuyển Nhân viên Công nghệ

30 Tháng Tư ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018.

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

30 Tháng Tư ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 15 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018.

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

30 Tháng Tư ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Triển khai phần mềm PMS. Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018.

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

30 Tháng Tư ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ 30.04.2018

Tuyển Nhân viên Triển khai/Bảo hành (C#, ASP.Net, SQL Server)

Tuyển Nhân viên Triển khai/Bảo hành (C#, ASP.Net, SQL Server)

31 Tháng Mười ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai, Bảo hành phần mềm.

  • BRAVO Hà Nội

    06 NV Chăm sóc Khách hàng, 16 NV triển khai, 11 NV bảo hành, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 05 lập trình viên phòng công nghệ, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 NV kinh doanh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kỹ thuật, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Công nghệ, 15 NV Triển khai, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Bảo hành