• Tuyển dụng/
Tuyển 05 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2022

Tuyển 05 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2022

25 Tháng Mười, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2022

Tuyển 02 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ 25/10/2022

Tuyển 02 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ 25/10/2022

25 Tháng Mười, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 02 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2022

Tuyển 05 Nhân viên Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2022

Tuyển 05 Nhân viên Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2022

25 Tháng Mười, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 15 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2022

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2022

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2022

25 Tháng Mười, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2022

Tuyển 07 Nhân Viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

Tuyển 07 Nhân Viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

30 Tháng Chín, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 07 Nhân viên kinh doanh.

Tuyển 10 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

Tuyển 10 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

30 Tháng Chín, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 10 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP.