• Tuyển dụng/
Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

25 Tháng Bảy ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 09 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2019

Tuyển nhân viên test sản phẩm

Tuyển nhân viên test sản phẩm

25 Tháng Bảy ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2019

Tuyển sinh viên thực tập

Tuyển sinh viên thực tập

30 Tháng Sáu ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) tuyển sinh viên thực tập năm 2019

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

21 Tháng Sáu ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP

Tuyển Chuyên viên Kinh doanh

Tuyển Chuyên viên Kinh doanh

21 Tháng Sáu ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Chuyên viên kinh doanh

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

25 Tháng Tư ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Triển khai phần mềm PMS. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2019