bravo-header
  • Tuyển dụng/
Tuyển Chuyên viên Kinh doanh

Tuyển Chuyên viên Kinh doanh

26 Tháng Mười ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Chuyên viên kinh doanh

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

Tuyển Nhân viên Triển khai ERP

26 Tháng Mười ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP

Tuyển Nhân viên Bảo hành

Tuyển Nhân viên Bảo hành

29 Tháng Chín ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 03 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 29/09/2018.

Tuyển Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Tuyển Nhân viên Chăm sóc khách hàng

20 Tháng Chín ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Chăm sóc khách hàng. Hạn nộp hồ sơ 20/09/2018.

Tuyển Nhân viên Công nghệ

Tuyển Nhân viên Công nghệ

29 Tháng Chín ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 29/09/2018.

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

29 Tháng Chín ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Triển khai phần mềm PMS. Hạn nộp hồ sơ: 29/09/2018.

  • BRAVO Hà Nội

    05 NV Test, 07 NV phát triển sản phẩm, 11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 05 NV kinh doanh, 05 lập trình viên phòng công nghệ

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 02 NV Chăm sóc KH, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai