bravo-header
  • Tuyển dụng/
Tuyển lập trình viên phòng công nghệ

Tuyển lập trình viên phòng công nghệ

25 Tháng Giêng ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 lập trình viên phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2019

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

25 Tháng Giêng ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 09 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2019

Tuyển nhân viên test sản phẩm

Tuyển nhân viên test sản phẩm

25 Tháng Giêng ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2019

Tuyển sinh viên thực tập

Tuyển sinh viên thực tập

25 Tháng Mười Hai ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) tuyển sinh viên thực tập tại phòng Kỹ thuật triển khai năm 2018

Tuyển Nhân viên Bảo hành

Tuyển Nhân viên Bảo hành

29 Tháng Chín ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 03 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 29/09/2018.

Tuyển Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Tuyển Nhân viên Chăm sóc khách hàng

20 Tháng Chín ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Chăm sóc khách hàng. Hạn nộp hồ sơ 20/09/2018.

  • BRAVO Hà Nội

    19 NV triển khai, 15 NV bảo hành, 09 NV kinh doanh, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 07 lập trình viên phòng công nghệ, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Test, 35 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 02 NV Chăm sóc KH, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai