• Tuyển dụng/
Tuyển 07 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

Tuyển 07 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

25 Tháng Tư ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 21 nhân viên triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

Tuyển lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ

Tuyển lập trình viên web (Frontend Developer) phòng công nghệ

25 Tháng Tư ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 lập trình viên web phòng công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

25 Tháng Tư ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VP Hà Nội) đang cần tuyển 09 NV Giải pháp Tư vấn ERP. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

Tuyển 05 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

Tuyển 05 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

25 Tháng Tư ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 11 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

Tuyển nhân viên test sản phẩm

Tuyển nhân viên test sản phẩm

25 Tháng Tư ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Tư ,2021

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2021