• Tuyển dụng/
Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

25 Tháng Chín ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VP Hà Nội) đang cần tuyển 09 NV Giải pháp Tư vấn ERP. Hạn nộp hồ sơ: 25/09/2020

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Chín ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/09/2020

Tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

Tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

25 Tháng Tám ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

Tuyển 05 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

Tuyển 05 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

25 Tháng Tám ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

25 Tháng Tám ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020

Tuyển 05 Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

Tuyển 05 Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

31 Tháng Bảy ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 05 Chuyên viên tư vấn kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2020