• Tuyển dụng/
Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

Tuyển Nhân viên Giải pháp - Tư vấn ERP

25 Tháng Bảy ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VP Hà Nội) đang cần tuyển 09 NV Giải pháp Tư vấn ERP. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2020

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Bảy ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2020

Tuyển nhân viên test sản phẩm

Tuyển nhân viên test sản phẩm

25 Tháng Bảy ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2020

Tuyển nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Tuyển nhân viên Chăm sóc Khách hàng

25 Tháng Sáu ,2020

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 06 nhân viên chăm sóc khách hàng. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2020

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019

30 Tháng Mười ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019

Tuyển 10 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

Tuyển 10 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019

31 Tháng Ba ,2019

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 10 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019