• Tuyển dụng/
Tuyển 05 Nhân viên Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2022

Tuyển 05 Nhân viên Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2022

25 Tháng Năm, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 15 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2022

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2022

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2022

25 Tháng Năm, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2022

Tuyển Nhân viên Triển khai. Nhận hồ sơ từ 02/2022-30/10/2022

Tuyển Nhân viên Triển khai. Nhận hồ sơ từ 02/2022-30/10/2022

30 Tháng Mười, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 30 Nhân viên Triển khai phần mềm ERP.

Tuyển Nhân Viên Kinh doanh. Nhận hồ sơ từ 02/2022-30/10/2022

Tuyển Nhân Viên Kinh doanh. Nhận hồ sơ từ 02/2022-30/10/2022

30 Tháng Mười, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 15 Nhân viên kinh doanh.