bravo-header
  • Tuyển dụng/
Tuyển Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Tuyển Nhân viên Chăm sóc khách hàng

20 Tháng Chín ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Chăm sóc khách hàng. Hạn nộp hồ sơ 20/09/2018.

Tuyển Nhân viên Công nghệ

Tuyển Nhân viên Công nghệ

29 Tháng Chín ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 29/09/2018.

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

29 Tháng Chín ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Triển khai phần mềm PMS. Hạn nộp hồ sơ: 29/09/2018.

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

29 Tháng Chín ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ 29/09/2018

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

29 Tháng Chín ,2018

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 15 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 29/09/2018.

  • BRAVO Hà Nội

    05, 07 lập trình viên C# phòng công nghệ, 19 NV triển khai, 15 NV bảo hành, 09 NV kinh doanh, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Test, 35 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 02 NV Chăm sóc KH, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai