CUSTOMER REVIEWS

Giải pháp Phần mềm ERP-VN và phần mềm kế toán quản trị BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị cho nhiều loại hình Doanh nghiệp.

General Introduction

Working environment

Working environment

BRAVO is, and always take human element at the heart of this development

QUALITY CONTROL SYSTEM

Research & Product

Research & Product

BRAVO products are researched, designed and developed on the basis of the state and norms

Warranty

Customer service periodically

Customer service periodically

BRAVO JSC - Accounting software and ERP solution

Advice and support

Consultancy solution

Consultancy solution

BRAVO JSC - Accounting software and ERP solution