bravo-header
BOO

BOO Những chỉ số KPI tuyệt vời trong tương lai, hệ thống Báo cáo quản trị thông minh, chi tiết đến từng điểm... Hệ thống BRAVO sau khi được áp dụng, nếu khai thác được toàn bộ dữ liệu sẽ đem lại lợi ích, giá trị vô cùng lớn cho BOO Xem tiếp >>

Bà Nguyễn Thị Dung, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại BOO
  • BRAVO Hà Nội

    19 NV triển khai, 05 Lập trình viên WEB, 07 lập trình viên C# phòng công nghệ, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 15 NV bảo hành, 07 NV Test

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Triển khai PMS, 02 NV Công nghệ, 10 NV Triển khai, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Bảo hành

Giải pháp Phần mềm ERP-VN và phần mềm kế toán quản trị BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị cho nhiều loại hình Doanh nghiệp.