bravo-header
HAWACO

HAWACO Chúng tôi chọn BRAVO bởi chất lượng sản phẩm, uy tín thị trường và cung cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn. HAWACO luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, và đó cũng là điều mà chúng tôi thấy ở BRAVO. Xem tiếp >>

Ông Phạm Đăng Thùy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện HAWACO
  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 05 NV kinh doanh, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 lập trình viên phòng công nghệ, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kỹ thuật, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    05 NV Kinh doanh, 02 NV Triển khai PMS, 15 NV Triển khai, 02 NV Công nghệ

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.