bravo-header
BOO

BOO Những chỉ số KPI tuyệt vời trong tương lai, hệ thống Báo cáo quản trị thông minh, chi tiết đến từng điểm... Hệ thống BRAVO sau khi được áp dụng, nếu khai thác được toàn bộ dữ liệu sẽ đem lại lợi ích, giá trị vô cùng lớn cho BOO Xem tiếp >>

Bà Nguyễn Thị Dung, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại BOO
  • BRAVO Hà Nội

    06 NV Chăm sóc Khách hàng, 16 NV triển khai, 11 NV bảo hành, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 05 lập trình viên phòng công nghệ, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 NV kinh doanh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kỹ thuật, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Công nghệ, 15 NV Triển khai, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Bảo hành

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.