bravo-header
HẢI AN

HẢI AN Tôi đặc biệt dành lời khen cho các bạn triển khai BRAVO. Các bạn nắm bắt vấn đề rất nhanh, do vậy triển khai quy trình quản lý của Hải An vào phần mềm cũng rất tốt. Hiện các công việc của phòng kế toán trên phầm mềm đã ổn ... Xem tiếp >>

Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An
  • BRAVO Hà Nội

    19 NV triển khai, 05 Lập trình viên WEB, 07 lập trình viên C# phòng công nghệ, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 15 NV bảo hành, 07 NV Test

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Triển khai PMS, 02 NV Công nghệ, 10 NV Triển khai, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Bảo hành

Giải pháp Phần mềm ERP-VN và phần mềm kế toán quản trị BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị cho nhiều loại hình Doanh nghiệp.