bravo-header
Bút Sơn

Bút Sơn Nếu như trước đây, nhân viên Bao bì Bút Sơn đều phải nhập liệu bằng excel, thì giờ công việc đã trơn tru, thao tác dễ dàng trên phần mềm BRAVO, đặc biệt phần công nợ, quản trị sản xuất, quyết toán lương được ngay khi kết thúc tháng. Detail >>

Ông Dương Minh Tuấn, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP VICEM Bao Bì Bút Sơn
  • BRAVO Hà Nội

    16 NV triển khai, 11 NV bảo hành, 05 lập trình viên phòng công nghệ, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 NV kinh doanh, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kỹ thuật, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    05 NV Kinh doanh, 02 NV Triển khai PMS, 15 NV Triển khai, 02 NV Công nghệ

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.