bravo-header
Thép Hòa Phát

Thép Hòa Phát Phần mềm BRAVO thân thiện và dễ sử dụng cả về tính năng và giao diện. Trong quá trình khảo sát và triển khai, BRAVO đã có nhiều tư vấn giải pháp phù hợp với nghiệp vụ đặc trưng của Hòa Phát, thực hiện đúng và đủ các yêu cầu ... Xem tiếp >>

Bà Bùi Hải Vân, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát
  • BRAVO Hà Nội

    05, 19 NV triển khai, 07 lập trình viên C# phòng công nghệ, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 09 NV kinh doanh, 07 NV Test, 15 NV bảo hành

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Công nghệ, 10 NV Triển khai, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Bảo hành, 02 NV Triển khai PMS

Giải pháp Phần mềm ERP-VN và phần mềm kế toán quản trị BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị cho nhiều loại hình Doanh nghiệp.