bravo-header
MAY 10

MAY 10 Cảm ơn thành viên đội dự án hai bên đã nỗ lực, tập trung cao độ thực hiện tốt các phần công việc đúng thời hạn. Đã có nhiều thay đổi từ khi ứng dụng phần mềm BRAVO vào quá trình vận hành. Xem tiếp >>

Bà Phạm Bích Hồng, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty May 10
  • BRAVO Hà Nội

    19 NV triển khai, 15 NV bảo hành, 09 NV kinh doanh, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 07 lập trình viên phòng công nghệ, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Test, 35 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 02 NV Chăm sóc KH, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.