bravo-header
KHÓA VIỆT TIỆP

KHÓA VIỆT TIỆP Chất lượng sản phẩm và dịch vụ của các bạn luôn đáp ứng được những yêu cầu, mong mỏi từ phía Việt Tiệp. Có 3 từ để tôi nhận xét về BRAVO, đó là: Chuyên nghiệp, Trách nhiệm và Tận tình... Xem tiếp >>

Ông Lương Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khóa Việt Tiệp
  • BRAVO Hà Nội

    05, 07 lập trình viên C# phòng công nghệ, 19 NV triển khai, 15 NV bảo hành, 09 NV kinh doanh, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Test, 35 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 02 NV Chăm sóc KH, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.