bravo-header

Phần mềm quản lý khách sạn/resort BRAVO 7®PMS

Thiết kế theo tư tưởng “Hệ thống mở”, kết hợp sức sáng tạo giữa “công nghệ lập trình” và “hệ ...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị sản xuất ống thép

Phần mềm BRAVO 7 ứng dụng tại các DN sản xuất ống thép giúp quản lý và điều hành nhằm ...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị sản xuất thép xây dựng

Phần mềm BRAVO 7 (ERP-VN) tại các đơn vị sản xuất thép xây dựng được tùy chỉnh theo đặc thù ...