Tuyển dụng

recruitment

Danh sách tuyển dụng

Địa điểm làm việc
Ngành nghề

Tuyển 10 Nhân viên Triển khai

31/03/2024
TP. HCM
13.200.000 - 22.800.000 VND

Tuyển 07 Nhân Viên Kinh doanh

31/03/2024
TP. HCM
12.000.000 - 22.800.000 VND

Tuyển 15 Nhân viên Triển khai phần mềm

25/01/2024
Hà Nội
11.990.000 - 21.590.000 VND

Tuyển 05 nhân viên Kinh doanh

25/01/2024
Hà Nội
11.990.000 - 21.590.000 VND

Tuyển 05 Nhân viên Bảo hành phần mềm

25/01/2024
Hà Nội
11.990.000 - 21.590.000 VND
News

Hoạt động & Sự kiện