Phần mềm Quản lý máy móc thiết bị

Quản lý tài sản, thiết bị là đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất, quản lý tốt thiết bị sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rất nhiều rủi ro về hỏng hóc, khai thác, vận hành thiết bị hiệu quả từ đó giảm thiểu chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Modules quản lý Máy móc, thiết bị của phần mềm BRAVO với thiết kế linh động, cùng nhiều nhiều tính năng, tiện ích sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho bộ phận cơ điện/kỹ thuật trong công việc quản lý thiết bị và tài sản cố định.

Phần mềm quản lý máy móc
OVER VIEW

Tổng quan Phần mềm Quản lý máy móc thiết bị

Hỗ trợ các bộ phận Cơ điện, kỹ thuật và sản xuất quản lý hệ thống máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải… của doanh nghiệp. Quản lý từ thông tin hồ sơ máy móc thiết bị đến kế hoạch bảo dưỡng; cảnh báo và theo dõi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa; cập nhật và tra cứu nhật trình, nhật ký vận hành của thiết bị… giúp nâng cao năng suất và hiệu quả của hoạt động khai thác, vận hành máy móc thiết bị của doanh nghiệp

Supporting and operating

Hỗ trợ và tác nghiệp

Bộ phận cơ điện – kỹ thuật, Bộ phận sản xuất, Bộ phận Mua hàng, Ban lãnh đạo doanh nghiệp

Data linkage

Kết nối các phân hệ khác:

Liên kết và kế thừa dữ liệu với các phân hệ “Quản lý kho” “Quản lý sản xuất”, “Mua hàng” và “Kế toán Tài sản”.

MAIN FEATURES

Những điểm chính

 • Cập nhật và quản lý các hồ sơ như giấy đăng ký, đăng kiểm, kiểm định, bảo hiểm, chi tiết các bộ phận linh kiện, phụ tùng… của từng tài sản, thiết bị.
 • Đính kèm các tài liệu như chứng chỉ, kiểm định, hướng dẫn sử dụng/vận hành, tài liệu, quy định về bảo trì, bảo dưỡng của nhà sản xuất, … hoặc các hình ảnh thiết bị, file hồ sơ của thiết bị.
 • Cập nhật thông tin bàn giao, cấp phát, thanh lý cho bộ phận hoặc nhân sự quản lý trực tiếp máy móc, thiết bị.
 • Cập nhật và quản lý nhật ký, nhật trình sử dụng, vận hành của từng thiết bị.
 • Chức năng, báo cáo cảnh báo các hạng mục, linh kiện, phụ tùng của từng thiết bị đến kỳ thực hiện bảo dưỡng, thay thế.
 • Khai báo định mức vật tư tiêu hao khi thực hiện bảo dưỡng, thay thế theo hạng mục của từng thiết bị. Cập nhật phiếu yêu cầu mua vật tư, sửa chữa. Cảnh báo số lượng vật tư cần mua để thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ.
 • Cập nhật biên bản kiểm tra sự cố, sự vụ hỏng hóc của thiết bị, phiếu yêu cầu bảo dưỡng. Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát quy trình thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hoặc chế tạo thiết bị nội bộ hoặc thuê ngoài. Theo dõi nhật ký bảo dưỡng, sửa chữa của thiết bị.

Sơ đồ quy trình quản lý máy móc, thiết bị

Phần mềm Quản lý máy móc thiết bị​
Report

Báo cáo

Các báo cáo phục vụ quản lý, điều hành: 

 • Bảng kê hoạt động máy móc thiết bị;
 • Lịch sử cấp mới/ sửa đổi chứng chỉ, kiểm định;
 • Báo cáo lịch sử trạng thái máy;
 • Báo cáo dự tính kế hoạch bảo dưỡng máy móc thiết bị theo chu kỳ;
 • Báo cáo lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị;
 • Báo cáo nhu cầu vật tư bảo dưỡng định kỳ;
 • Báo cáo kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị;
 • Báo cáo theo dõi trạng máy móc thiết bị.
bravo insight

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một hệ thống quản trị tổng thể gồm 12 phân hệ chính.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được thiết kế bổ sung tùy thuộc vào theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

  tư vấn khách hàng