Chính sách bán hàng và Điều khoản riêng

Tất cả hoạt động trao đổi, giao dịch sản phẩm – dịch vụ, cung cấp thông tin trên website https://www.bravo.com.vn/ của Quý vị đều phải tuân thủ theo những Chính sách và Điều khoản riêng của chúng tôi. Nội dung chi tiết như sau:

1. Chính sách Hoàn trả sản phẩm:

BRAVO là đơn vị Sản xuất và cung cấp “phần mềm có hiệu chỉnh”. Nên khi khách hàng có nhu cầu về phần mềm hai bên sẽ ký hợp đồng để thực hiện. Vậy nên việc hoàn trả giá trị hợp đồng sẽ phụ thuộc vào từng hợp đồng đã ký, không có hình thức hoàn trả cụ thể, không có hình thức đổi hàng.

2. Chính sách Bảo hành sản phẩm:

 • Nội dung bảo hành/bảo trì:
  • Phần mềm BRAVO sẽ được bảo hành miễn phí trong 12-18 tháng (thời gian này có thể thay đổi tùy vào điều khoản bảo hành). Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, BRAVO sẽ cung cấp các gói bảo trì phần mềm cho thời gian tiếp theo.
  • Trong thời gian bảo hành/bảo trì nếu có sự thay đổi về mẫu biểu, chế độ, chính sách của Nhà nước, lỗi phần mềm phát sinh,… thì BRAVO sẽ hỗ trợ cập nhật và sửa lỗi mà khách hàng không phải chịu thêm bất kỳ một khoản phí nào.
 • Phương thức bảo hành / bảo trì:

Khi có thông báo của khách hàng về sự cố chương trình, BRAVO sẽ căn cứ vào tính chất, tầm quan trọng của thông báo để thực hiện khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của chương trình bằng một trong các biện pháp sau:

  • Bước 1: Hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục sự cố hoặc lỗi với phần mềm đã cài đặt thông qua INTERNET bằng các phần mềm hỗ trợ trực tuyến (từ xa), qua điện thoại, gửi E-mail.
  • Bước 2: Trong trường hợp không khắc phục sự cố hoặc lỗi phần mềm theo “Bước 1”, BRAVO cử cán bộ đến khách hàng trực tiếp khắc phục sự cố hoặc lỗi phần mềm đã cài đặt. Với những sự cố như: VIRUS, sự cố về điện, hỏng ổ đĩa cứng… tùy theo mức độ và điều khoản hợp đồng, BRAVO sẽ tiến hành cài lại phần mềm cho khách hàng. Thông thường các yêu cầu bảo hành của khách hàng được xử lý ngay trong ngày.

3. Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ

Quy trình cung cấp dịch vụ:

 • Khảo sát và tư vấn giải pháp phần mềm:
  • Nhận hồ sơ và nghiên cứu các thông tin đã trao đổi với khách hàng (từ bộ phận kinh doanh và tư vấn).
  • Khảo sát kỹ thuật chi tiết hiện trạng của khách hàng.
  • Tư vấn và đưa ra các giải pháp về kỹ thuật, quy trình hạch toán… để xử lý các bài toán quản lý của khách hàng.
  • Lập và ký với khách hàng “BIÊN BẢN KHẢO SÁT”.
  • Căn cứ vào thông tin, hồ sơ đã khảo sát, các CBNV kỹ thuật của BRAVO phân tích, nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý các bài toán quản lý của khách hàng.
  • Thống nhất với khách hàng về thời gian hiệu chỉnh và cài đặt phần mềm.
  • Cùng khách hàng thống nhất và lập “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN”.
 • Chỉnh sửa và cài đặt phần mềm:
  • Chính thức lập phương án thiết kế và hiệu chỉnh phần mềm.
  • Tiến hành sửa đổi phần mềm: Cấu trúc dữ liệu, cấu trúc chương trình, màn hình nhập liệu, tính năng nghiệp vụ…
  • Kiểm tra tính đúng đắn của việc thiết kế, hiệu chỉnh và sửa đổi phần mềm.
  • Cài đặt phần mềm vào hệ thống máy tính của khách hàng (Kết thúc việc này, hai bên sẽ ký “BIÊN BẢN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM”).
 • Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm:
  • Cung cấp, bàn giao các tài liệu đào tạo cho khách hàng.
  • Giới thiệu tổng quát về giao diện phần mềm, các thao tác chung khi sử dụng phần mềm như thêm mới chứng từ, sửa chứng từ, đình chỉ đối tượng…
  • Hướng dẫn nhập dữ liệu đầu kỳ (khi bắt đầu sử dụng).
  • Hướng dẫn người sử dụng khai báo các tham số hệ thống của chương trình.
  • Hướng dẫn thực hiện công việc hàng ngày: Nhập dữ liệu, chứng từ, đơn hàng.
  • Hướng dẫn thực hiện công việc cuối kỳ: tính giá thành, tính giá vốn…
  • Hướng dẫn cách thức lên báo cáo và lấy số liệu từ phần mềm.
  • Kiểm tra tính đúng đắn của việc nhập dữ liệu.
  • Hướng dẫn thực hiện các thao tác cuối kỳ/năm trên phần mềm (khóa sổ, kết chuyển dữ liệu, sao lưu – bảo mật dữ liệu…).
  • Cùng khách hàng ký nghiệm thu đào tạo “BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐÀO TẠO PHẦN MỀM”.
 • Hỗ trợ sử dụng phần mềm:
  • Hỗ trợ chuyển đổi các dữ liệu đã có sẵn (trên file Excel, Txt…) vào các danh mục, chứng từ… và cùng khách hàng kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu chuyển đổi.
  • Sau đào tạo, nguời dùng sẽ trực tiếp sử dụng chương trình vào công việc. Tuy nhiên do mới sử dụng nên sẽ còn nhiều vướng mắc. Lúc này, chuyên gia của BRAVO sẽ hỗ trợ trực tiếp để giải quyết các vấn đề khi phát sinh.
  • Các hình thức hỗ trợ cơ bản gồm: Hướng dẫn qua điện thoại – fax; hỗ trợ xử lý thông qua chương trình truy cập trực tuyến trên Internet hoặc chuyên gia BRAVO sẽ trực tiếp đến văn phòng của khách hàng để hỗ trợ…
  • Ngoài ra suốt quá trình sử dụng người dùng có thể thường xuyên trao đổi với nhân viên BRAVO để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc một cách tốt nhất.
 • Nghiệm thu tổng thể phần mềm:
  • Nghiệm thu là bước đánh dấu kết thúc quá trình chuyển giao giải pháp phần mềm theo hợp đồng đã được hai bên ký kết, bao gồm:
  • Chuyển giao các tài liệu (GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN…).
  • Cùng khách hàng ký biên bản “NGHIỆM THU PHẦN MỀM”.

4. Biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ

Giá sản phẩm BRAVO (ERP-VN) được tính tùy theo mức độ phức tạp, phạm vi triển khai ứng dụng của từng khách hàng cụ thể (Giá sản phẩm tùy thuộc vào số phân hệ/module, phạm vi bài toán và số lượng địa điểm/chi nhánh/văn phòng mà các đơn vị triển khai)

5. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch

BRAVO thực hiện cam kết về chất lượng ISO 9001:2000 với khách hàng, cụ thể:

 • Mỗi thành viên trong công ty phải đứng về phía khách hàng, coi lợi ích của khách hàng là lợi ích của công ty.
 • Luôn cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ cao nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 • Luôn xây dựng cải tiến chất lượng song song với việc áp dụng công nghệ mới vào phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

6. Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

Phương thức cung ứng dịch vụ: Làm việc trực tiếp giữa BRAVO và khách hàng, không thông qua đại lý.

7. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

Thời hạn cung cấp dịch vụ (triển khai phần mềm) tùy theo hợp đồng đã ký, mức độ phức tạp bài toán và phạm vi triển khai của từng khách hàng cụ thể.

8. Phương thức thanh toán

Phương thức và hình thức thanh toán được thực hiện theo hợp đồng ký giữa hai bên (BRAVO và khách hàng). Các lần thanh toán với khách hàng sẽ tùy thuộc vào việc đàm phán và tiến trình cung cấp, ứng dụng phần mềm của khách hàng (Vì BRAVO là đơn vị Sản xuất và cung cấp “phần mềm có hiệu chỉnh”).

9. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Khách hàng để lại thông tin về “số điện thoại” hoặc “Email” qua website BRAVO để liên hệ làm việc cung cấp phần giải pháp phần mềm. BRAVO không thu thập thông tin khác của các cá nhân hay cho các mục đích khác.

 • Phạm vi sử dụng thông tin

Liên hệ và làm việc cùng khách hàng để cung cấp giải pháp phần mềm.

 • Thời gian lưu trữ thông tin

Trong thời gian làm việc giữa BRAVO và khách hàng.

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chỉ CBNV có trách nhiệm của BRAVO mới tiếp cận được các thông tin khách hàng cung cấp.

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Phản ánh qua Website (mục liên hệ) hoặc Email hoặc “liên hệ vào các Số điện thoại của BRAVO cung cấp trên các kênh thông tin chính thống.

 • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi chỉnh sửa thông tin trên website của BRAVO phải do BRAVO thực hiện. Khi người dùng muốn thay đổi các thông tin trên thì cần phải liên hệ đến BRAVO (qua tổng đài, nhắn tin, email) trên cơ sở hợp lý của thông tin BRAVO sẽ tiến hành chỉnh sửa.

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng