Phân hệ Phần mềm Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất là hoạt động quan trọng bậc nhất của một doanh nghiệp sản xuất với các hoạt động từ lập kế hoạch sản xuất, tính nhu cầu vật tư, điều độ sản xuất,  kiểm soát chất lượng sản phẩm và thống kê sản lượng sản xuất.

Quá trình sản xuất được quản lý tốt góp phần tối ưu được các nguồn lực cần thiết trong sản xuất, qua đó giảm giá thành, tăng năng suất.

Việc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý sản xuất vào công tác quản trị sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp luôn chủ động và kiểm soát tốt hoạt động sản xuất của mình, nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng lợi thế cạnh tranh và từ đó nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Phần mềm quản lý sản xuất
OVERVIEW

Tổng quan

Hỗ trợ quản lý sản xuất; khai báo và quản lý BOM; tính nhu cầu vật tư; cập nhật và theo dõi tiến độ sản xuất, thống kê sản lượng theo kế hoạch sản xuất/lệnh sản xuất, vận hành quy trình kiểm tra/đánh giá chất lượng sản phẩm; kiểm soát tiêu hao vật tư, quản lý nhập xuất tồn tại phân xưởng,… giúp BLĐ kiểm soát và nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động quản lý sản xuất của doanh nghiệp.

Support and co-ordination

Hỗ trợ và tác nghiệp

Bộ phận kế hoạch, Bộ phận sản xuất,  Bộ phận chất lượng (QC/QA), Bộ phận kho, Bộ phận Mua hàng, Bộ phận kinh doanh, Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Integrates Modules

Liên kết dữ liệu

Liên kết và kế thừa dữ liệu từ  các  modules “Quản lý kho”, “Mua hàng”, “Kiểm soát chất lượng” để đánh giá và đảm bảo chất lượng vật tư hàng hóa trong các kho/phân xưởng tại nhà máy, liên kết modules “Bán hàng” để phục vụ kinh doanh và “Kế toán” để phục vụ tính giá thành sản phẩm.

Main features
Phần mềm quản lý sản xuất

Những điểm chính trong phân hệ

Khai báo định mức nguyên liệu (BOM) và công đoạn sản xuất:

 • Khai báo định mức nguyên liệu cho từng công đoạn, sản phẩm hay đơn hàng. Có thể khai báo BOM nhiều cấp và khai báo các nguyên liệu thay thế trong BOM.
 • Hỗ trợ khai báo nhanh bằng tính năng sao chép định mức từ sản phẩm khác hoặc import dữ liệu từ file excel.
 • Quản lý đăng ký BOM theo thời hạn (BOM có ngày hiệu lực)

Quản lý kế hoạch, lệnh sản xuất

 • Cập nhật kế hoạch sản xuất theo nhiều kỳ (ngày/tuần/tháng) và cập nhật lệnh sản xuất chi tiết theo từng đơn hàng/công đoạn/sản phẩm/phân xưởng.
 • Lập kế hoạch sản xuất căn cứ vào nhu cầu, cho phép điều chỉnh (bổ sung/giảm) kế hoạch sản xuất sau khi lập khi phát sinh biến động.
 • Theo dõi kế hoạch sản xuất/lệnh sản xuất. Cảnh báo khi lập kế hoạch sản xuất vượt quá năng lực sản xuất của nhà máy hoặc thiếu hụt nguyên liệu, …và nguồn lực sản xuất khác.
 • Theo dõi thực hiện lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất. Cảnh báo trường hợp thiết hụt/dư thừa hoặc chậm tiến độ thực hiện lệnh, kế hoạch sản xuất căn cứ vào dữ liệu của hoạt động thống kê sản xuất.

Tính nhu cầu vật tư

 • Căn cứ vào định mức nguyên liệu (BOM), thông tin nguyên vật liệu tồn kho và dự kiến nguyên vật liệu nhập kho của phân hệ mua hàng để tính toán về nhu cầu nguyên vật liệu đáp ứng kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất hoặc nguyên vật liệu tồn kho an toàn theo quy định.
 • Căn cứ vào thời gian đặt mua nguyên vật liệu dự kiến về kho, số lượng tiêu hao theo định mức kế hoạch sản xuất hoặc số lượng tiêu hao bình quân, phần mềm hỗ trợ tính toán thời gian dự kiến đặt mua nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nguyên vật liệu cho sản xuất nhưng thời hạn lưu kho ngắn nhất.

Theo dõi tiến độ, thống kê sản lượng sản xuất.

 • Thực hiện sản xuất và cập nhật sản lượng sản xuất theo từng công đoạn, lệnh sản xuất hoặc kế hoạch sản xuất.
 • Thông kê sản lượng theo ca, theo truyền, theo máy hoặc phân xưởng sản xuất, …
 • Thống kê sản lượng xuất
 • Kiểm soát tiến độ thực hiện và hoàn thành lệnh, kế hoạch sản xuất.

Kiểm soát tiêu hao vật tư

 • Kiểm soát vật tư xuất kho theo lệnh sản xuất, đối chiếu với BOM để kiểm soát và cảnh báo xuất kho.
 • Hỗ trợ tính toán và quyết toán vật tư xuất sản xuất theo lệnh sản xuất hoặc đơn hàng thuê gia công.

Quản lý nhập xuất tồn kho phân xưởng: Quản lý nhập xuất tồn kho chi tiết tại từng phân xưởng.

Hỗ trợ dữ liệu tính giá thành: Kế thừa dữ liệu các (BOM), các nghiệp vụ nhập xuất, thống kê hao hụt sản xuất sẽ giúp cho việc tính giá thành của Bộ phận tài chính kế toán thực hiện nhanh chóng và chính xác.

Reports

Báo cáo

 • Các báo cáo về nhu cầu vật tư.
 • Báo cáo thống kê sản lượng sản xuất theo nhiều tiêu chí
bravo insight

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một hệ thống quản trị tổng thể gồm 12 phân hệ chính.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được thiết kế bổ sung tùy thuộc vào theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

  tư vấn khách hàng