Chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả sản phẩm BRAVO ERP-VN

1. Sản phẩm phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN)

Ngày 02/07/2018, Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO đã chính thức phát hành và cho ra mắt sản phẩm mới BRAVO 8 ERP-VN với những thay đổi đột phá về thiết kế giao diện, công nghệ và nâng cấp nhiều tính năng. Ngay sau thời điểm thương mại hóa, vào ngày 09 tháng 08 năm 2019 sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp (BRAVO 8 ERP-VN) đã hoàn thành thủ tục Đăng ký bản quyền tác giả với Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội. Theo đó nội dung được chứng nhận như sau:

  • Sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8 lưu hành dưới hình thức chương trình máy tính thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần phần mềm Bravo.
  • Ông Phạm Trung thường trú tại P504 – C7B Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Ông Ngô Đình Hải thường trú tại Căn hộ 2501 Tòa nhà A Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội là đồng tác giả sáng lập nên sản phẩm phần mềm này.

ban-quyen-8

Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả phiên bản BRAVO 8 (ERP-VN)

2. Sản phẩm phần mềm BRAVO 8R2 (ERP-VN)

Phiên bản BRAVO 8R2 (ERP-VN) chính thức hoàn thiện và đưa ra thị trường ngày 02/11. Đấy là phiên bản hội tụ nhiều điểm sáng về mặt công nghệ với thiết kế phần mềm mô hình 3 lớp, phát triển trên nền tảng.NET Framework và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL của Microsoft; sử dụng các công nghệ WinForms, WCF, SingalR, Xamarin, Angular, … Trước đó vào ngày 20 tháng 08 năm 2020 sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp (BRAVO 8R2 ERP-VN) đã hoàn thành thủ tục Đăng ký bản quyền tác giả với Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội. Theo đó nội dung được chứng nhận như sau:

  • Sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8R2 lưu hành dưới hình thức chương trình máy tính thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần phần mềm Bravo.
  • Ông Phạm Trung thường trú tại P504 – C7B Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Ông Ngô Đình Hải thường trú tại Căn hộ 2501 Tòa nhà A Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội là đồng tác giả sáng lập nên sản phẩm phần mềm này.

Ban-quyen-8r2

Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả phiên bản BRAVO 8R2 (ERP-VN)

3. Sản phẩm phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN)

Tiếp tục cố gắng trên chặng đường hoàn thiện mình, vào ngày 1/7/2022, BRAVO chính thức hoàn thiện và ra mắt sản phẩm BRAVO 8R3 (ERP-VN). Đây là một bước tiến quan trọng về công nghệ với nền tảng BRAVO Web Service được thiết kế phân lớp sử dụng kiến trúc micro-services đảm bảo các tiêu chuẩn về an ninh mạng OWASP, NIST; đáp ứng yêu cầu về hiệu năng cao với HA services. Sản phẩm hỗ trợ đa nền tảng (Win, Web, Mobile) sử dụng các công nghệ .NET, Xamarin, Angular, SignalR… cùng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL. BRAVO 8R3 cung cấp công cụ quản trị dữ liệu doanh nghiệp đa chiều BI Dashboard, các công cụ khai thác dữ liệu như Web Portal, Survey… ứng dụng và hỗ trợ hữu ích cho các bài toán quản trị của khách hàng. Ngay sau thời gian ra mắt, sản phẩm phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN) đã hoàn thành thủ tục Đăng ký bản quyền tác giả với Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội. Theo đó nội dung được chứng nhận như sau:

  • Sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8R3 lưu hành dưới hình thức chương trình máy tính thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần phần mềm Bravo.
  • Ông Phạm Trung thường trú tại P504 – C7B Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Ông Ngô Đình Hải thường trú tại Căn hộ 2501 Tòa nhà A Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội là đồng tác giả sáng lập nên sản phẩm phần mềm này.

Ban-quyen-8r3

Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả phiên bản BRAVO 8R2 (ERP-VN)

Như vậy, mọi hành vi khai thác và sử dụng phần mềm của Công ty Cổ phần phần mềm BRAVO theo khuôn khổ quy định của hệ thống Pháp luật Việt Nam sẽ là hợp pháp. Đồng thời những các hành vi xâm phạm liên quan đến sản phẩm phần mềm của các cá nhân, đơn vị, tổ chức khác khi không có sự cho phép của chủ sở hữu đều mang tính chất vi phạm. Mức độ nặng nhẹ sẽ được xem xét phụ thuộc vào từng quy định và từng hành vi cụ thể.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng