Phân hệ Phần mềm Quản lý khách hàng (CRM)

Có được một hệ thống “Quản lý quan hệ khách hàng” tốt sẽ giúp doanh nghiệp quản lý dễ dàng tiếp cập và mở rộng tập khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đó cắt giảm được chi phí bán hàng và gia tăng doanh thu, hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý khách hàng
OVERVIEW

Tổng quan

Trợ giúp nhân viên Marketing thực hiện và theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing. Tìm kiếm khách hàng và cơ hội bán hàng giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả bán hàng. Trợ giúp nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các chương trình chăm sóc, khảo sát khách hàng. Quản lý, tiếp nhận, xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng nhằm thỏa mãn, hài lòng khách hàng.

Support and co-ordination

Hỗ trợ và tác nghiệp

Bộ phận Marketing, Bộ phận chăm sóc khách hàng, Bộ phận Kinh doanh, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp.

Integrated Modules

Kết nối phân hệ khác

“Quản lý Bán hàng”, “Tài chính Kế toán”.

Main features
Quy trình quản lý khách hàng

Những điểm chính trong phân hệ

  • Tích hợp đa kênh tiếp thị bán hàng hiện đại nhằm tạo phễu thu nhập thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng như Email, Tổng đài IP, SMS BrandName, Zalo hay các giải pháp Chatbot, Landing Page trên Website của doanh nghiệp.
  • Thu thập dữ liệu tự động từ các kênh tiếp thị hoặc cập nhật, quản lý thông tin khách hàng (Tên, Địa chỉ, Email, Điện thoại, Kênh tiếp thị, Chiến dịch Marketing…), cơ hội bán hàng (Khách hàng, nhu cầu sản phẩm, …). Tự động kiểm tra và đình chỉ khi có sự trùng lặp khách hàng hoặc cơ hội bán hàng thu thập được từ nhiều kênh tiếp thị khác nhau. Chuyển thông tin khách hàng, cơ hội bán hàng cho nhân viên kinh doanh xúc tiến, theo dõi bán hàng.
  • Hỗ trợ khai báo Email mẫu, tin nhắn mẫu (SMS), bộ câu hỏi chăm sóc/khảo sát khách hàng để sử dụng theo từng chiến dịch Marketing hoặc chiến dịch chăm sóc, khảo sát khách hàng.
  • Lập, theo dõi, đánh giá hiệu quả từng chiến dịch, kênh tiếp thị Marketing và thống kê, đánh giá số lượng khách hàng, cơ hội bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng chính thức. Thống kê, phân tích để đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.
  • Lập, theo dõi, đánh giá kết quả các chiến dịch chăm sóc hoặc khảo sát khách hàng. Triển khai chiến dịch chăm sóc, khảo sát khách hàng thông qua tích hợp Email Marketing, SMS BrandName,… Cập nhật giao dịch chăm sóc, khảo sát khách hàng theo từng chiến dịch.
  • Cập nhật yêu cầu/khiếu nại của khách hàng. Theo dõi trạng thái, kết quả xử lý yêu cầu/khiếu nại khách hàng. Chăm sóc và ghi nhận kết quả, mức độ hải lòng của khách hàng.
Reports

Báo cáo

  • Tổng hợp và đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing hay Chăm sóc khách hàng.
  • Báo cáo tỷ lệ khách hàng tiềm năng theo kênh tiếp thị.
  • Báo cáo tổng hợp/chi tiết giao dịch chăm sóc khách hàng.
  • Báo cáo tổng hợp yêu cầu/khiếu nại.
  • Báo cáo phân tích mức độ hài lòng của khách hàng,…
Phần mềm quản lý khách hàng
bravo insight

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một hệ thống quản trị tổng thể gồm 12 phân hệ chính.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được thiết kế bổ sung tùy thuộc vào theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

    tư vấn khách hàng