bravo-header
  • Tuyển dụng/
Tuyển nhân viên bảo hành

Tuyển nhân viên bảo hành

25 Tháng Bảy ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 11 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2017

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

25 Tháng Bảy ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 16 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2017

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

25 Tháng Bảy ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2017

Tuyển nhân viên test sản phẩm

Tuyển nhân viên test sản phẩm

25 Tháng Bảy ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2017

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Bảy ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2017

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

16 Tháng Sáu ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 10 nhân viên kinh doanh phần mềm quản trị doanh nghiệp - Giải pháp ERP

  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 NV Test, 03 NV kinh doanh, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    10 NV Kinh doanh, 10 NV Kỹ thuật

  • BRAVO Đà Nẵng

    06 NV Triển khai PMS, 05 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ, 02 NV Bảo hành, 05 NV Kinh doanh