Tuyển dụng

recruitment

Danh sách tuyển dụng

Địa điểm làm việc
Ngành nghề

Tuyển 15 nhân viên Triển khai phần mềm

25/10/2022
Đà Nẵng
8.700.000 - 16.800.000 VND

Tuyển 05 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành

25/10/2022
Đà Nẵng
8.700.000 - 18.800.000 VND
News

Hoạt động & Sự kiện