Đúc kết thành công và phương hướng trong họp tổng kết năm


Vừa qua, Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã diễn ra tại BRAVO cả ba miền. Hội nghị đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm qua và định ra phương hướng cho năm mới 2016.


BRAVO HCM – Kinh doanh thắng lớn


BRAVO-HCM là văn phòng đầu tiên tiến hành họp tổng kết năm. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Ban giám đốc là anh Đào Mạnh Hùng và anh Ngô Đình Hải, cùng 17 thành viên các cấp lãnh đạo và quản lý của BRAVO-HCM đã diễn ra từ ngày 20/01/2016.


Họp tổng kết tại BRAVO-HCM


Họp tổng kết tại BRAVO-HCM


Năm 2015 là năm thành công lớn của phòng Kinh doanh BRAVO-HCM, khi doanh số của phòng vượt kế hoạch năm, đạt 114% kế hoạch năm và đạt 112% so với năm 2014, trở thành phòng ban có kết quả xuất sắc nhất của BRAVO-HCM.  Cùng với đó, khối Kỹ thuật – Triển khai cũng thực hiện hoàn thành chuyển bảo hành đạt khoảng 72% kế hoạch và nghiệm thu đạt khoảng 64% kế hoạch năm. Các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, giám sát và chăm sóc khách hàng cũng được thực hiện quy củ hơn.


Anh Tôn Minh Thiên – Trưởng VPĐD phát biểu trong cuộc họp


Anh Tôn Minh Thiên – Trưởng VPĐD phát biểu trong cuộc họp


Anh Đào Mạnh Hùng – Giám đốc, trao tặng bằng khen cho anh Tôn Minh Thiên


Anh Đào Mạnh Hùng – Giám đốc, trao tặng bằng khen cho anh Tôn Minh Thiên


Trong 3 văn phòng BRAVO tại 3 vùng miền thì BRAVO-HCM cũng là văn phòng được đánh giá là có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung xuất sắc nhất, được Ban giám đốc trao tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh”. Đồng thời Ban giám đốc cũng trao tặng bằng khen cho anh Tôn Minh Thiên –Trưởng VPĐD BRAVO-HCM, với thành tích “Lãnh đạo BRAVO-HCM hoàn thành xuất sắc năm 2015”. BRAVO-HCM cũng quyết định khen thưởng danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm cho 16 cá nhân và 2 tập thể.


Ban lãnh đạo cùng phòng Kinh doanh BRAVO-HCM


Ban lãnh đạo cùng phòng Kinh doanh BRAVO-HCM


Cuộc họp đã đưa ra những phương hướng cho năm tới của BRAVO-HCM, trong đó bao gồm cả các mục tiêu về doanh số, đào tạo nhân sự, tập trung thị trường, định hướng phát triển sản phẩm, giải quyết các vấn đề tồn đọng và định hướng xây dựng các hoạt động giao lưu, đối ngoại.


BRAVO Đà Nẵng – năm thành công của Triển khai và hướng đi phần mềm mới


Tại BRAVO Đà Nẵng, cuộc họp tổng kết năm đã diễn ra vào ngày 22/01/2016 với sự tham gia của 15 thành viên gồm cả lãnh đạo và quản lý của BRAVO Đà Nẵng. Đại diện Ban giám đốc là anh Đào Mạnh Hùng và anh Ngô Đình Hải cũng tham dự cuộc họp.


Họp tổng kết tại BRAVO-ĐN


Họp tổng kết tại BRAVO-ĐN


Cuộc họp đưa ra báo cáo tổng kết năm 2015 của từng phòng ban và của cả văn phòng BRAVO Đà Nẵng, báo cáo tổng kết năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của cả công ty, trong đó có cả định hướng công nghệ trong việc phát triển phần mềm.Đại diện Ban lãnh đạo và các cấp quản lý tham gia buổi họp


Họp tổng kết tại BRAVO-ĐN


Trong năm vừa qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của BRAVO-ĐN có nhiều chuyển biến tốt. Phòng Kinh doanh thực hiện đạt 87% kế hoạch năm. Đặc biệt là khối phòng Triển khai thực hiện nghiệm thu đạt 105% kế hoạch năm, và là phòng ban xuất sắc nhất của BRAVO-ĐN. Không chỉ có thế, điểm nổi bật trong hoạt động năm qua là việc phát triển thành công phần mềm quản lý khách sạn BRAVO-PMS và được sự đón nhận từ phía khách hàng, cũng như phát triển thêm nhiều tính năng công nghệ mới trên phiên bản BRAVO 7R2.


Với những thành tích đó, Ban giám đốc đã trao tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015” cho văn phòng BRAVO-ĐN để động viên những nỗ lực, cố gắng của tất cả các thành viên.


Anh Đào Mạnh Hùng – Giám đốc, trao tặng bằng khen cho Văn phòng Đà Nẵng


Anh Đào Mạnh Hùng – Giám đốc, trao tặng bằng khen cho Văn phòng Đà Nẵng


Dựa trên những kết quả của năm qua, cũng như sự phân tích đánh giá các thuận lợi khó khăn của BRAVO-ĐN, kế hoạch và phương hướng cho năm mới 2016 cũng đã được vạch ra, với những nội dung chính như: đẩy mạnh tập trung thị trường vào những nhóm khách hàng trọng tâm, hoàn thiện quy trình nội bộ, tiếp tục củng cố và nâng cao năng suất lao động…


BRAVO Hà Nội – thành tích trên nhiều mặt


Là vùng miền có vai trò “chốt”, Hội nghị tổng kết năm 2015 tại BRAVO-HN diễn ra cuối cùng trong cả ba miền, vào ngày 26/01/2016 với sự tham dự của Ban giám đốc, các thành viên cấp quản lý tại BRAVO-HN và đại diện cấp quản lý BRAVO-HCM.


Hội nghị tổng kết tại BRAVO-HN


Hội nghị tổng kết tại BRAVO-HN


Anh Đào Mạnh Hùng – Giám đốc công ty đã chủ trì hội nghị, đưa ra các nội dung tổng kết năm 2015 bao gồm cả thành tựu và các vấn đề tồn đọng, cũng như đề ra phương hướng cho năm tới. Giám đốc một lần nữa khẳng định con số thành tích về hoàn thành kế hoạch năm của các vùng miền. Trong đó, riêng với BRAVO-HN, cả 2 khối phòng ban là Kinh doanh và Triển khai đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đối với chỉ tiêu Kinh doanh, phòng đạt vượt mức 127% so với kế hoạch năm, 142% so với kết quả năm 2014. Khối Kỹ thuật triển khai hoàn thành nghiệm thu đạt 110% kế hoạch năm. Phòng Bảo hành cũng hoàn thành xử lý 98% các giao dịch phát sinh, vượt chỉ tiêu kế hoạch là 97%. Đây đều là những con số thành tích khả quan và đáng tự hào đối với các thành viên BRAVO-HN.


Các thành viên cấp quản lý tham dự hội nghị


Anh Đào Mạnh Hùng – Giám đốc công ty chủ trì Hội nghị


Xét trên tổng quan kết quả toàn BRAVO năm vừa qua, các khối phòng ban nhìn chung đều đạt kết quả tốt, thể hiện trên những con số đánh giá cụ thể và khách quan. Kết quả doanh số kinh doanh của cả 3 miền đạt 118% kế hoạch năm. Con số đó là 96% đối với giá trị nghiệm thu hợp đồng của khối Kỹ thuật triển khai. Và 94% tổng số giao dịch bảo hành phát sinh đã được xử lý.


Các thành viên cấp quản lý tham dự hội nghị


Các thành viên cấp quản lý tham dự hội nghị


Tính đến thời điểm 31/12/2015, nhân sự cả 3 miền BRAVO hiện đạt 210 người, trong đó có trên 84% nhân sự đã làm việc tại BRAVO lâu dài (>12 tháng). Thu nhập bình quân đầu người toàn công ty đạt mức 14,82 triệu đồng/người/tháng, con số thống kê cho thấy ngay cả trong những thời điểm kinh tế khó khăn, mức lương trung bình của BRAVO vẫn tăng đều qua các năm, đây là cố gắng rất lớn của công ty trong việc đảm bảo đời sống vật chất cho cán bộ nhân viên.


Các vấn đề còn tồn đọng của năm 2015 cũng được đưa ra trong hội nghị, trong đó có thể kể đến một số vấn đề như: việc xử lý các giao dịch bảo hành còn nhiều giao dịch chưa đảm bảo đúng hạn và triệt để, nhân sự còn thiếu, kỹ năng quản lý của các trưởng nhóm cần được trau dồi thêm… cần đưa ra phương án giải quyết.


Anh Phạm Trung – CTHĐQT phát biểu trong Hội nghị


Anh Phạm Trung – CTHĐQT phát biểu trong Hội nghị


Trên cơ sở đánh giá các kết quả, phân tích các khó khăn và lợi thế thị trường, Giám đốc Đào Mạnh Hùng đã đưa ra mục tiêu dài hạn và mục tiêu cho năm 2016. Đó là “Kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường, tăng quy mô sản xuất kinh doanh với sản phẩm chủ lực về giải pháp ERP – VN”, “Trở thành công ty có sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong việc cung cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp”. Ngoài ra, còn có các mục tiêu cụ thể, như về sản phẩm, sẽ định hướng trọng tâm phát triển sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo, về cơ cấu tổ chức sẽ mở rộng xây dựng thêm các bộ phận phòng ban, cũng như củng cố một số phòng ban, hoàn thành các mục tiêu về hệ thống quản lý chất lượng ISO…


Ban giám đốc cùng các thành viên cấp quản lý trong Hội nghị tổng kết năm 2015


Ban giám đốc cùng các thành viên cấp quản lý trong Hội nghị tổng kết năm 2015


Hội nghị tổng kết năm 2015 đã đúc kết các thành công của BRAVO cả ba miền trong năm vừa qua, đề ra các mục tiêu và phương hướng trong năm tới. Toàn thể cán bộ nhân viên BRAVO đã có một năm có thể nói là thành công. Và hi vọng thành công sẽ tiếp nối thành công, để năm mới này, chúng ta sẽ cùng đón nhận những thành tích tốt hơn, những con số thỏa mãn hơn, đưa công ty và sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp ngày một phát triển hơn.


>> BRAVO cả ba miền hồi hộp chờ đón đêm tiệc tất niên.


Mai TT tổng hợp

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng