Thông báo sử dụng số điện thoại


THÔNG BÁO SỬ DỤNG SỐ ĐIỆN THOẠI


Kính gửi:       QUÝ KHÁCH HÀNG


Công ty Cổ Phần Phần mềm BRAVO xin trân trọng gửi tới Quý Khách hàng, đối tác thông báo về việc tạm thời gián đoạn số điện thoại chính, cụ thể như sau:


  • Do chuyển đổi đường truyền dịch vụ điện thoại trong hai ngày 13/04/2016 và 14/04/2016. Số điện thoại chính: 04 – 3776 2472 tạm thời không sử dụng được


 Quý khách vui lòng gọi vào các số điện thoại


  • Số máy :        


                         04 – 3776 2471;    04 – 3211 5527


                          04 – 3776 2469;    04 – 3211 5528


                          04 – 3776 2972;    04 – 3776 3541


Số điện thoại chính 04 37762472 sẽ hoạt động bình thường vào ngày 15/04/2016


Kính đề nghị Quý Khách hàng cập nhật, bổ sung kịp thời các thông tin đã được thay đổi của công ty chúng tôi.


Xin trân trọng cảm ơn.


 
 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY


ĐÀO MẠNH HÙNG


(đã ký)


 

 


 

News

Tin tức liên quan    tư vấn khách hàng