Tầm quan trọng của phần mềm kế toán tùy chỉnh theo yêu cầu

Với sự phát triển của CNTT và những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường, các doanh nghiệp hiện nay ưu tiên lựa chọn các phần mềm kế toán tùy chỉnh để quản lý hoạt động của mình.

Trong doanh nghiệp, mỗi bộ phận đều có những chức năng nhất định và đều góp phần quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong đó, kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp vì nó là “đầu não tài chính”. Ngày nay, hầu hết mọi doanh nghiệp đều đã sử dụng phần mềm kế toán tùy chỉnh để quản lý “đầu não tài chính” của mình. Hơn thế, những phần mềm kế toán mở được thiết kế linh động ngày càng được ưu tiên lựa chọn bởi những tính năng mà nó mang lại. Vậy, lý do lựa chọn phần mềm kế toán được tùy chỉnh theo yêu cầu của từng doanh nghiệp là gì?

Lý do chọn phần mềm kế toán tùy chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp

Phần mềm kế toán tùy chỉnh sẽ giúp doanh nghiệp ghi lại và xử lý các nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng và nhanh chóng. Mỗi lĩnh vực hoạt động có một đặc thù nhất định, mỗi công ty trong cùng một lĩnh vực lại có những quy trình quản lý khác nhau. Do vậy, việc có một phần mềm tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp sẽ giúp hoạt động kế toán của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi hơn.

phần mềm kế toán tùy chỉnh

Một số lợi ích mang lại từ phần mềm được tùy chỉnh theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp là:

 • Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí.
 • Phân tích dữ liệu tài chính và tổng hợp rất chính xác.
 • Kiểm tra tốt tình hình tài chính công ty.
 • Phân tích những rủi ro tiềm ẩn cho Ban Giám đốc.
 • Tối ưu quy trình quản lý doanh nghiệp.
 • Giúp Ban Giám đốc ra quyết định chiến lược kinh doanh nhanh chóng, chính xác.
 • ………….

Ngoài ra, phần mềm kế toán tùy chỉnh còn hỗ trợ rất tốt cho các công việc kế toán như:

 • Giảm bớt áp lực cho các sổ sách kế toán.
 • Tính và chi trả lương.
 • Giải quyết các vấn đề về thuế thu nhập nhanh gọn.
 • Chuẩn bị khai thuế.
 • Kế toán tổng hợp và sổ sách kế toán.
 • Chuẩn bị các báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ biên chế.
 • Thu nợ.
 • Xử lý tiền mặt và hoạt động ngân hàng.
 • Dự báo tiền mặt.
 • Thanh toán nợ.
 • ……………

Thực tế đã chứng minh lợi ích của phần mềm kế toán tùy chỉnh trong việc hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính của công ty là điều hiển nhiên. Hầu hết các phần mềm kế toán thực hiện các chức năng cơ bản trong kinh doanh mà chủ yếu bao gồm việc theo dõi các dữ liệu giao dịch, kết nối các dữ liệu về tiền giữa các bộ phận trong công ty. Với phần mềm kế toán các doanh nghiệp còn có thể truy cập một số tính năng bổ sung để thực hiện trong các lĩnh vực tài sản cố định, vận chuyển và tiếp nhận, thương mại điện tử, quản lý dịch vụ khách hàng, kiểm soát đơn đặt hàng, quản lý dịch vụ khách hàng,…

Ngày nay, các phần mềm kế toán tùy chỉnh theo yêu cầu doanh nghiệp đang ngày càng được ưu tiên lựa chọn bởi những tính năng mà nó mang lại.

>>> Xem thêm: Những phần mềm kế toán bán hàng đơn giản trên thị trường hiện nay.

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng