Cách cân đối tỷ lệ hàng tồn kho hợp lý


Hàng tồn kho là một trong những nguồn cơ bản tạo ra doanh thu và khoản thu nhập thêm sau này cho doanh nghiệp. Khi tỷ lệ hàng tồn kho lớn, ở mức cao sẽ dẫn tới sự quan ngại ít nhiều với Nhà đầu tư vì doanh nghiệp sẽ phải tốn nhiều chi phí cho việc dự trữ, thanh lý hay cải tiến hàng bị lỗi thời, xử lý hàng hư hỏng… Nếu doanh nghiệp nào không dự trữ đủ hàng tồn kho cũng là một rủi ro vì có thể đánh mất những khoản doanh thu bán hàng tiềm năng hoặc bị chiếm mất thị phần bởi giá tăng cao khi doanh nghiệp không còn hàng để bán.


Hiểu được những khó khăn trên của nhà quản lý, bài viết sẽ thảo luận và làm rõ về vấn đề: “Cách cân đối tỷ lệ hàng tồn kho hợp lý”.


Để chủ động tối ưu hóa tồn kho và đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn còn đúng sản phẩm vào đúng lúc, doanh nghiệp cần xác định và theo dõi các chỉ số dưới đây. Từ đó, sẽ hiểu được về cách tồn kho đang chuyển động trong kinh doanh.Hệ số vòng quay hàng tồn kho


Hệ số vòng quay hàng tồn kho dùng để đánh giá tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, được xác định bằng doanh thu hoặc giá vốn hàng bán chia cho giá trị hàng tồn kho trung bình. Hệ số này thường được so sánh qua các năm, đề cập đến số lần mà hàng hóa đã bán ra cho một khoảng thời gian cụ thể.


Nếu hệ số vòng quay hàng tồn kho lớn, thì tốc độ quay vòng của hàng hóa trong kho đang là nhanh và ngược lại, nếu hệ số này nhỏ thì tốc độ quay vòng hàng tồn kho thấp. Tùy thuộc vào tính chất ngành nghề kinh doanh để cân đối tỷ lệ hàng tồn kho hợp lý, vì không phải cứ mức tồn kho thấp là tốt, mức tồn kho cao là xấu. Hệ số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo mức độ sản xuất và đáp ứng được nhu cầu khách hàng.


Chỉ số về tỷ lệ hoàn vốn hàng tồn kho (tổng lợi nhuận / chi phí hàng tồn kho trung bình)


Tỷ lệ hoàn vốn hàng tồn kho được tính bằng tổng lợi nhuận trên số tiền đã đầu tư vào hàng tồn kho (tổng lợi nhuận/ chi phí hàng tồn kho trung bình).


Tỷ lệ hoàn vốn hàng tồn kho dùng để trả lời các câu hỏi cơ bản như: “Đầu tư vào hàng tồn kho đã cho ra bao nhiêu lợi nhuận?”, “Với mỗi đồng đầu tư vào hàng tồn kho cho ra bao nhiêu đồng lợi nhuận nhận lại?”. Từ đó, có thể xác định xem có đáng để đầu tư vào mặt hàng đó hay không?


Tỷ lệ phần trăm hàng bán (số hàng đã bán / (số hàng còn tồn + số hàng đã bán) x 100%)


Thêm một chỉ số xác định tỷ lệ hàng tồn kho hợp lý là: tỷ lệ phần trăm hàng bán (số lượng hàng hóa bán ra so với số lượng hàng hóa nhập từ đầu), được tính bằng công thức sau:


Tỷ lệ phần trăm hàng bán = [Số hàng đã bán / (Số hàng còn tồn + Số hàng đã bán)] x 100%


Chỉ số này dùng để đánh giá hiệu suất bán hàng của sản phẩm, cung cấp cho người dùng biết hàng hóa đang chuyển động nhanh hay chậm và cần phải bán bao nhiêu nữa để xả hàng tồn kho. Tỷ lệ phần trăm hàng bán cung cấp những ý tưởng về sản phẩm nào đang bán chạy và cho phép nhà quản lý thực hiện các quyết định tốt hơn nhập hàng gì, bán hàng gì…?


Phần mềm quản lý kho hàng tổng hợp hiệu quả các chỉ số, công cụ hỗ trợ cân đối tỷ lệ hàng tồn kho hợp lý


Trên đây là những chỉ số quan trọng cho nhà quản lý theo dõi được tỷ lệ hàng tồn kho. Tuy nhiên, việc nhớ được các công thức hay tính toán con số bằng máy tính chỉ cho phép thực hiện với các doanh nghiệp quy mô nhỏ lẻ hay các cửa hàng mà diện tích kho và lượng hàng còn chưa lớn.


Đối với các doanh nghiệp lớn, cửa hàng có nhiều chi nhánh thì việc quản lý hàng tồn kho sẽ gặp nhiều khó khăn. Giải pháp được đưa ra ở đây là sử dụng phần mềm quản lý hàng tồn kho để có thể đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp tổng quan nhất, việc xem xét chỉ tiêu hàng tồn kho cần được đánh giá bên cạnh các chỉ tiêu khác như lợi nhuận, doanh thu, vòng quay của dòng tiền…, cũng như nên được đặt trong điều kiện kinh tế vĩ mô, điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp. Mọi con số, chỉ tiêu đó bạn đều có thể dễ dàng thống kê bằng việc sử dụng phần mềm. Phần mềm quản lý kho hàng mà BRAVO đang cung cấp đã trở thành sự lựa chọn của gần 3000 khách hàng là các doanh nghiệp vừa và lớn trên cả nước khi giải quyết bài toán “Cân đối tỷ lệ hàng tồn kho hợp lý?”


>> Chi tiết về Phần mềm quản lý kho hàng BRAVO.


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng