Khái niệm vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

Vốn bằng tiền là yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ, việc quản lý tốt sẽ giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được lưu thông, giảm thiểu được nhiều chi phí phát sinh không đáng có.

Kế toán doanh nghiệp là một phạm trù rất phức tạp, để có được nghiệp vụ kỹ năng và hiểu được nhiều thuật ngữ chuyên ngành chúng ta cần có sự đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu. Trong phạm vi bài viết này, quý bạn đọc sẽ được cung cấp những kiến thức xoay quanh chủ đề “vốn bằng tiền”

Kế toán vốn bằng tiền

1.      Khái niệm vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền là một phần của tài sản lưu động trong doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ở các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các khoản tiền đang chuyển. Với tính lưu hoạt cao – vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp, thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí.

2.      Hình thức phân loại vốn bằng tiền:

–          Theo hình thức tồn tại, vốn bằng tiền được chi thành: Tiền Việt Nam; Ngoại tệ (là loại giấy bạc không phải do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhưng được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam); Vàng bạc, kim khí quý, đá quý.

–          Theo trạng thái tồn tại: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

3.      Đặc điểm của vốn bằng tiền:

–          Sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ phát sinh của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh nhu cầu thanh toán các khoản nợ nguyên vật liệu nhà cung cấp, chi phí trả lương công nhân viên,….

–          Việc sử dụng vốn bằng tiền phải tuân thủ các quy định nguyên tắc trong pháp luật của Nhà nước Việt Nam; cần được rõ ràng minh bạch.

4.      Vai trò của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp:

–          Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi bằng tiền tại doanh nghiệp.

–          Tổ chức thực hiện đầu đủ, thống nhất các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán nhằm thực hiện chức năng kiểm soát, phát hiện kịp thời các chi tiêu lãng phí.

–          So sánh đối chiếu kịp thời, thường xuyên số liệu giữ sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán tiền mặt với sổ kiểm kê thực tế nhằm kiểm tra, phát hiện kịp thời các sai lệch.

Với một phần kiến thức trên hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. Hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp đã và đang áp dụng thành công phần mềm quản lý vốn bằng tiền của BRAVO mang lại nhiều giá trị thiết thực. Đây là một phân hệ cơ bản trong giải pháp phần mềm erp quản trị tổng thể (ERP) mà BRAVO cung cấp.

>>> Xem thêm: Cách quản lý vốn bằng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng