Quản lý hàng tồn kho theo hạn sử dụng


Đối với việc kinh doanh nhà hàng khách sạn, công tác quản lý bảo quản thực phẩm là khâu vô cùng quan trọng. Nguyên vật liệu thực phẩm có hạn sử dụng rất ngắn, nếu người quản lý kho không theo dõi xử lý kịp thời có thể phải hủy bỏ. Dẫn đến chi phí cho Bếp rất cao, ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp.


I. Sơ đồ quy trìnhII. Diễn giải quy trình


1.  Kho


 • Hàng nhập về sẽ được ghi nhận theo lô, ngày sn xut, hn s dng, kho hàng lưu tr

 • Việc bố trí hàng hóa theo lô dựa trên hạn sử dụng loại thực phẩm sẽ thuận tiện cho việc xuất kho.

 • Hệ thống cảnh báo hàng đến ngày hết hạn sử dụng hỗ trợ cho công tác xử lý kịp thời, tránh trường hợp hủy bỏ.

 • Hỗ trợ trong công tác kiểm kê đối chiếu với kế toán được diễn ra nhanh chóng

 • Đối với mặt hàng là hàng hóa, khi xuất bán sẽ tương ứng với lượng hàng được giảm trong kho

 • Đối với mặt hàng chế biến, pha chế ví dụ như món ăn hay các loại thức uống, sẽ căn cứ vào định lượng, lô sản xuất để tự động tạo ra chứng từ xuất kho, theo phương pháp FIFO (nhập trước, xuất trước) và FEFO (Hàng hết hạn trước xuất trước)

 • Giá vốn hàng xuất: Người dùng có thể sử dụng phương pháp FIFO, trung bình tháng, bình quân gia quyền hoặc tự áp giá

 • Hệ thống báo cáo hỗ trợ cho người dùng theo dõi được tình hình hàng tồn kho:


– Hàng đến ngày hết hạn sử dụng.


– Tồn kho tối thiểu, tối đa phục vụ cho công tác mua hàng, chuẩn bị nguyên vật liệu tốt nhất.


– Tính tuổi hàng tồn kho.


– Báo cáo tồn kho.


– Báo cáo nhập xuất tồn.


– Báo cáo nhu cầu vật tư.


– Báo cáo kiểm kê vật tư.


– …..


2. Kế toán


 • Căn cứ vào định lượng cho từng các mặt hàng bán ra, kế toán giá thành có thể xác định được giá thành cho từng món chế biến


  • Tập hợp chi phí nguyên vật liệu 621 dựa vào định lượng  được phân bổ trực tiếp và cho từng sản phẩm

  • Chi phí nhân công 622, chi phí sản xuất chung 627 tùy theo từng doanh nghiệp có thể phân bổ dựa vào chi phí nguyên vật liệu  hay doanh thu

 •  Hệ thống báo cáo dành cho giá thành


  • Phân tích hiệu quả kinh doanh cho từng sản phẩm

  • Sổ chi tiết 154

  • Báo cáo phân tích giá thành

  • Báo cáo lãi lỗ cho từng mặt hàng

  • …..


3. Ban quản trị


 • Theo dõi được lượng tồn tối thiểu, tối da

 • Cảnh báo lượng hàng hết hạn sử dụng

 • Dựa vào bảng định mức, và giá thành cho từng món ăn, có thể can thiệp vào giá bán và định lượng cho từng món

 • Căn cứ vào lượng hàng tồn, để quyết định duyệt đơn hàng từ các bộ phận khác chuyển lên


— AnhphuongLe —

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng