Quản lý tình hình biến động nhân sự trên Phần mềm BRAVO


Tình hình biến động nhân sự tại các Doanh nghiệp


Một doanh nghiệp cho dù có nguồn lực tài chính vững mạnh, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại… nhưng nếu không có nguồn nhân lực ổn định và quản trị nhân sự một cách hợp lý thì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng không thể tối ưu.


Khi quy mô doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, số lượng nhân sự của Doanh nghiệp gia tăng thì yêu cầu đặt ra cho các cán bộ nhân sự trong việc quản lý tốt các biến động ngày càng cao. Tình hình biến động nhân sự trong doanh nghiệp xuất phát từ nhiều nguyên nhân như có người nghỉ việc, doanh nghiệp bổ sung nhân sự mới, thuyên chuyển công tác, bổ nhiệm chức vụ mới…


Những vấn đề này nếu không được quản lý tốt, sẽ tạo ra những “lỗ hổng” đáng lo ngại trong hệ thống vận hành của các Doanh nghiệp. Trong thời đại công nghệ 4.0, giải pháp tối ưu dành cho các doanh nghiệp là ứng dụng phần mềm để quản lý nhân sự để kiểm soát tốt tỷ lệ biến động nhân sự và có những chiến lược kinh doanh hiệu quả.Sơ lược về phần hành quản lý nhân sự thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể của BRAVO.


Tháng 7/2018 vừa qua, BRAVO chính thức ra mắt phiên bản Phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN).  Sản phẩm được xây dựng theo định hướng QUẢN TRỊ TỔNG THỂ, đáp ứng bài toán quản lý cho NHIỀU NGÀNH NGHỀ, hỗ trợ những tính năng công nghệ mới theo xu thế của doanh nghiệp thời đại 4.0.


Là một trong 10 phân hệ (module) cơ bản thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp của BRAVO. Phần hành quản lý nhân sự thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể của BRAVO khi được ứng dụng tại doanh nghiệp sẽ trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự; theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp. Phân hệ hỗ trợ tác nghiệp tới các bộ phận bao gồm phòng tổ chức, phòng kế toán, Ban lãnh đạo doanh nghiệp.


Tính năng trên phần hành quản lý nhân sự thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể của BRAVO trợ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả và toàn diện các vấn đề liên quan đến nhân sự. Đặc biệt, “Cập nhật tình hình biến động nhân sự trong doanh nghiệp” là một trong số những tính năng nổi bật, nhận được sự đánh giá cao của khách hàng.


>>> Xem thêm chi tiết về tính năng phân hệ phần hành quản lý nhân sự thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể của BRAVO.


Tính năng cập nhật tình hình biến động nhân sự trên phần mềm BRAVO


Theo quy định của nhà nước thì doanh nghiệp cần thông báo tình hình biến động lao động trước ngày 03/12/2018.


Xuyên suốt quá trình làm việc của cán bộ nhân viên sẽ có nhiều hoạt động tạo nên sự biến động nhân sự cho Doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi cán bộ nhân sự cần có sự theo dõi chi tiết và quy trình quản lý đồng nhất để hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình quản lý. Dưới đây là chi tiết việc quản lý những hoạt động liên quan trực tiếp tạo ra biến động nhân sự trong doanh nghiệp trên phần mềm BRAVO. 1. Cập nhật hồ sơ cán bộ nhân viên


Sau khi công ty tuyển dụng nhân viên mới, cán bộ nhân sự cần tạo lập hồ sơ nhân viên vào phần mềm. Hồ sơ là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin của nhân viên, bao gồm hợp đồng lao động, quyết định tăng giảm lương, thuyên chuyển bộ phận, bổ nhiệm chức vụ, quản lý các thông tin về quá trình thực hiện bảo hiểm, số người phụ thuộc, chấm công, thống kê thời gian làm ngoài giờ. Thông tin phần hồ sơ cá nhân cán bộ nhân viên (CBNV) sẽ là cơ sở để tính lương cho nhân viên. Các thông tin ban đầu được được cập nhật ở danh mục nhân viên, trong quá trình làm việc các thông tin sẽ được cập nhật chủ yếu ở thông tin nhân sự và các phần khác.


Trong trường hợp cập nhật và thay đổi lại bộ phận của nhân viên, chúng ta vẫn có thể xác định được bộ phận hiện tại trước khi thay đổi là gì, thuận tiện cho việc quản lý.


Trong hồ sơ cá nhân CBNV, ngoài các thông tin về nhân sự, chúng ta còn có thể theo dõi và cập nhật các thông tin khác liên quan đến từng nhân viên. Các thông tin này tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, ví dụ như hình dưới đây.Đứng tại trường dữ liệu liên quan nào, chúng ta đều có thể theo dõi, cập nhật trực tiếp tại dữ liệu đó. Ví dụ: đứng tại “Hợp đồng lao động”, chúng ta có thể thêm mới hoặc sửa một hợp đồng lao động đang có.


Tùy thuộc vào yêu cầu của từng khách hàng mà phần mềm sẽ xây dựng Các danh mục dữ liệu liên quan đến “Hồ sơ cá nhân cán bộ nhân viên” khác nhau, thường sẽ bao gồm những thông tin sau:


 • Thông tin nhân sự: Cập nhật các thông tin biến động của nhân viên về địa chỉ, điện thoại, trình độ văn hóa, tôn giáo,… Thông tin mới nhất sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân viên.

 • Thuyên chuyển bổ nhiệm: thuyên chuyển, bổ nhiệm chức vụ, bộ phận mới cho CBNV.

 • Quyết định nghỉ việc

 • Hợp đồng lao động

 • Quyết định tăng/giảm bậc lương

 • Làm ngoài giờ: Thống kê thời gian làm thêm ngoài giờ của từng ngày. Phục vụ cho việc tính lương.

 • Quan hệ gia đình.

 • Thông tin bảo hiểm: Danh sách các hình thức tham gia bảo hiểm, thuế TNCN của mỗi CBNV.

 • Chấm công bổ sung: Thống kê những ngày nghỉ, đi muộn, công tác trong tháng, năm. Phục vụ cho việc tính lương.

 • Chi tiết đào tạo

 • Tài sản đang dùng: Danh sách tài sản nhân viên đang sử dụng

 • Công cụ dụng cụ đang dùng: Danh sách công cụ dụng cụ nhân viên đang dùng.

 • Phát sinh tạm ứng: Các phát sinh liên quan.

 • Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ/HĐLV: Khai báo khoảng thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng.

 • Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Khai báo danh sách bằng cấp, chứng chỉ của nhân viên.


 1. Thuyên chuyển, bổ nhiệm


Trong quá trình làm việc, một nhân viên có thể được điều chuyển qua nhiều bộ phận, chức vụ khác nhau. Quyết định thuyên chuyển bổ nhiệm nhằm lưu lại thông tin, ngày hiệu lực của việc điều chuyển, giúp theo dõi được cả quá trình làm việc của nhân viên.Chi tiết các thông tin về Cập nhật thuyên chuyển, bổ nhiệm thường bao gồm:


 • Nhân viên: Mã nhân viên

 • Số quyết định: Số thứ tự quyết định

 • Ngày ký: Ngày ký của quyết định

 • Ngày hiệu lực: Ngày bắt đầu ghi nhận bộ phận, chức vụ mới của nhân viên.

 • Bộ phận mới: Bộ phận mới của nhân viên. Bắt đầu từ ngày hiệu lực trở đi, chương trình sẽ ghi nhận đây là bộ phận của nhân viên.

 • Chức vụ mới: Chức vụ mới của nhân viên. Bắt đầu từ ngày hiệu lực trở đi, chương trình sẽ ghi nhận đây là chức vụ của nhân viên.

 • Nội dung: Nội dung quyết định


 1. Điều chuyển vùng:


Khai báo điều chuyển nhân viên theo vùng. 1. Quy định thưởng phạt


Danh sách mức đề xuất thưởng, phạt dựa vào điểm trung bình của nhân viên theo mỗi kỳ đánh giá. Điểm trung bình xác định dựa vào một trong hai cách sau: dựa vào thang điểm đánh giá hoặc tính điểm bình quân giữa các tiêu chí.


Phiếu đề xuất thưởng phạt
 1. Quyết định nghỉ việc


Khi cập nhật quyết định cho nhân viên, chương trình tự cập nhật ngày nghỉ việc trong “Hồ sơ cá nhân của CBNV”. Chi tiết thông tin về Quyết định nghỉ việc bao gồm:


 • Số quyết định: Số thứ tự quyết định

 • Ngày ký: Ngày ký quyết định

 • Nhân viên: Mã nhân viên nghỉ việc

 • Bộ phận, chức vụ: bộ phận, chức vụ hiện thời của nhân viên (tự động lấy)

 • Lý do nghỉ việc: mã lý do nghỉ việc

 • Nội dung: Nội dung tóm tắt quyết định

 • Công việc bàn giao: Nội dung các công việc phải bàn giao, dùng để in quyết định nghỉ việc


Đơn xin nghỉ việcNhững khách hàng tiêu biểu sử dụng phân hệ nhân sự của phần mềm BRAVO


Hiện nay có gần 3000 khách hàng đang sử dụng Phần mềm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là danh sách một số khách hàng đang sử dụng phần hành quản lý nhân sự thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể của BRAVO.


 • Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

 • Công ty TNHH Bujeon Việt Nam

 • Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam

 • Công Ty TNHH Máy Brother Việt Nam

 • Công ty TNHH Hino Motor Việt Nam

 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành

 • Công ty Cổ phần tiếp vận Hải An

 • Công ty Cổ phần Kim khí thăng long

 • Công ty TNHH Điện tử DongYang Hải

 • Công ty TNHH Doosung Tech Việt Nam


Xem thêm:


>>> Tính năng Hóa đơn điện tử trên Phần mềm BRAVO.


>>> Phần mềm kế toán quản trị BRAVO 8.


 

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng