Quản lý vốn bằng tiền trong doanh nghiệp hiệu quả


Vốn bằng tiền là phần hành mà kế toán thường dễ gặp những sai sót, để xảy ra tiêu cực. Do vậy, doanh nghiệp cần phải tổ chức quản lý chặt chẽ và có hiệu quả loại vốn này.


Vốn bằng tiền trong doanh nghiệp


Vốn chính là lượng giá trị doanh nghiệp phải ứng ra để luân chuyển trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) nhằm đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất.


Vốn bằng tiền trong doanh nghiệp chính là gì? Đó chính là nguồn tiền để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Các khoản tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn là một bộ phận quan trọng cấu thành lên vốn bằng tiền trong doanh nghiệp (DN).


Quản lý vốn bằng tiền


Quy mô vốn bằng tiền là kết quả của nhiều quyết định kinh doanh trong các thời kỳ tại DN. Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, các DN luôn có nhu cầu dự trữ vốn bằng tiền ở một quy mô nhất định, phục vụ cho các giao dịch hàng ngày như: mua sắm hàng hóa, NVL, thanh toán các chi phí cần thiết, hay ứng phó với những nhu cầu vốn bất thường chưa dự đoán được, hoặc dự trù khi xuất hiện những cơ hội kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao.


Vốn bằng tiền là loại vốn có tính linh hoạt, tính luân chuyển cao, có thể chuyển đổi để dùng thành các loại tài sản khác. Đây cũng chính là đối tượng của sự gian lận tham ô và tiêu cực trong doanh nghiệp.


Bởi vậy, vốn bằng tiền cần đươc quản lý chặt chẽ và phải được hạch toán theo các nguyên tác, chế độ của hệ thống kế toán Việt Nam.>> Tìm hiểu kế toán vốn bằng tiền tại công ty Thương mại.


Quản lý vốn bằng tiền trong doanh nghiệp hiệu quả thì có thể cân nhắc sử dụng phần mềm quản lý vốn bằng tiền của BRAVO, tuy nhiên, muốn áp dụng phần mềm nào cũng cần tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp quản lý sau:


1.    Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền trong doanh nghiệp


–       Doanh nghiệp phải mở tài khoản tại ngân hàng để gửi các khoản tiền tạm thời chưa dùng đến;


–       Vận dụng triệt để phương thức thanh toán chuyển khoản giữa hai bên mua bán;


–       Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn đúng kế hoạch và nắm vững số dư tiền tại quỹ, tiền gửi ngân hàng hàng ngày;


–       Hạn chế tiền mặt tồn quỹ, chỉ giữ lại ở mức thấp nhất để đáp ứng nhu cầu thanh toán mà không thể chi trả qua ngân hàng;


–       Quy trách nhiệm các bên nếu để xảy ra trường hợp thừa/ thiếu. Với doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần, liên doanh không để người có quan hệ tộc trong một gia đình nắm giữ các chức danh như: giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ… Hoặc bố trí kiêm nhiệm các chức danh đó, nhằm đảm bảo tính khách quan trong quản lý vốn bằng tiền;


–       …..


2.    Cách thức quản lý vốn bằng tiền trong doanh nghiệp hiệu quả


Quản lý dòng tiền vào:


–       Xác định mức dự trữ vốn bằng tiền hợp lý: Duy trì vừa đủ khoản tiền mặt trong SXKD,; dữ trữ thừa hay thiếu hoặc không dự trữ tiền mặt sẽ làm DN phải đối mặt với chi phí rủi ro lớn (Dự trữ nhiều: rủi ro lãi suất; chi phí biến đổi; mất giá do lạm phát; mất uy tín với nhà cung cấp…). Xác định mức dự trữ vốn bằng tiền một cách hợp lý sẽ giúp DN tránh được những rủi ro và tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh, giữ uy tín với các nhà cung cấp, tăng cơ hội thu lời;


–       Tăng tốc thu hồi tiền là tăng tốc thu hồi tiền mặt nhanh (tăng tốc độ luân chuyển các khoản phải thu), sử dụng chính sách bán hàng hấp dẫn như áp dụng chiết khấu/ tặng hàng khuyến mại khi khách hàng trả tiền sớm. Quản lý chặt chẽ dòng tiền vào doanh nghiệp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, thu từ hoạt động kinh doanh;


Quản lý dòng tiền ra;


–       Quản lý chặt chẽ các khoản chi bằng tiền trong doanh nghiệp thông qua việc xây dựng quy chế, nội dung về quản lý các khoản chi tiền mặt, tránh nhầm lẫn, thất thoát, xuất hiện hành vi trục lợi cá nhân. Quản lý chặt chẽ các khoản tạm ứng tiền mặt (đối tượng, mức độ tiền mặt được tạm ứng…).


–       Tất cả các khoản chi tiền mặt đều phải thông qua quỹ không được chi ngoài quỹ. Việc xuất quỹ hàng ngày đều phải do thủ quỹ tiến hành trên cơ sở các phiếu thu chi tiền mặt hợp thức và hợp pháp. Ngoài ra, cần kịp tời áp dụng biện pháp giảm tốc độ chi tiêu nếu xét thấy cần thiết (tăng thời gian chiếm dụng vốn);


–       Chủ động lập kế hoạch vốn bằng tiền (kế hoạch luân chuyển vốn bằng tiền). Doanh nghiệp cần xác định dòng tiền vào – ra cho từng thời kỳ, tương ứng với các dự báo: Dự báo ngắn hạn; Dự báo trung hạn; Dự báo dài hạn;


–       ……


Với phân hệ Quản lý vốn bằng tiền của giải pháp phần mềm ERP BRAVO, công việc quản lý vốn bằng tiền sẽ trở nên đơn giản, hiệu quả. Phân hệ kế toán vốn bằng tiền của phần mềm BRAVO hỗ trợ tác nghiệp với các bộ phận: “Kế toán”, “Ban Lãnh đạo”; liên kết dữ liệu với phân hệ: “Quản lý Bán hàng”, “Quản lý mua hàng”, “Nhân sự – Tiền lương” và “Kế toán tổng hợp”.


Người làm công việc kế toán theo dõi và quản lý được các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng với từng loại tiền (USD, VND…); kiểm soát thu tiền khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp. Thông tin đầy đủ về các quỹ, kế hoạch thu/chi để cân đối thu chi và quản lý dòng tiền một cách hợp lý, giúp nhà lãnh đạo đưa ra những kế hoạch thu/ chi và quản lý dòng tiền của doanh nghiệp một cách hiệu quả.


Xem thêm: >>> Phần mềm kế toán BRAVO. 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng