Phần mềm quản lý khách sạn/resort BRAVO PMS

Thiết kế theo tư tưởng “Hệ thống mở”, kết hợp sức sáng tạo giữa “công nghệ lập trình” và “hệ thống quy...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị sản xuất ống thép

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các DN sản xuất ống thép giúp quản lý và điều hành nhằm cải thiện, nâng...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị sản xuất thép xây dựng

Phần mềm BRAVO (ERP-VN) tại các đơn vị sản xuất thép xây dựng được tùy chỉnh theo đặc thù của các doanh...

Phần mềm BRAVO cho đơn vị ĐTKD Bất động sản và Xây dựng

Theo dõi quá trình đầu tư, xây dựng, phân phối, chăm sóc khách hàng của dự án.

Phần mềm BRAVO ứng dụng trong doanh nghiệp Dệt may

Theo một quy trình khép kín, cho phép sự liên kết và kế thừa dữ liệu giữa các bộ phận để phục vụ công...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị Chứng khoán

Phần mềm BRAVO Securities đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác tài chính - kế toán công ty chứng khoán...