Phân hệ Quản lý bán lẻ - phần mềm POS

Tổng quan phân hệ Quản lý bán lẻ (phần mềm POS): 

Phân hệ Quản lý bán lẻ BRAVO hỗ trợ thực hiện công việc và kiểm soát toàn bộ quy trình bán lẻ tại cửa hàng, quầy hàng… nhằm giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống phân phối bán lẻ các sản phẩm hàng hóa của mình. Quản lý bán lẻ (phần mềm POS) là một phân hệ nằm trong hệ thống phần mềm quản trị tổng thể - Giải pháp phần mềm ERP của BRAVO dành cho các doanh nghiệp thương mại đặc biệt các doanh nghiệp có hoạt động mô hình chuỗi cửa hàng.

Phân hệ Quản lý bán lẻ (phần mềm POS) BRAVO hỗ trợ tác nghiệp:

Phòng kinh doanh (chuỗi các cửa hàng, gian hàng, điểm bán hàng…). Bộ phận kế toán, bộ phận Quản lý kho, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp.

>>> Tính năng của phân hệ phần mềm quản lý kho hàng.

Những điểm chính trong phân hệ Quản lý bán lẻ:

 • Lập và in các giao dịch hàng bán lẻ bị trả lại.
 • Khai báo và quản lý hàng hóa theo mã vạch, theo serial, hình ảnh... Lập và in mã vạch từ phần mềm.
 • Quản lý lượng hàng theo từng kho, điểm bán hàng. Quản lý và theo dõi việc điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng, các kho, các vị trí lưu kho (giá, kệ,…)
 • Thiết lập và quản lý chính sách bán lẻ: giảm giá, chiết khấu, tặng quà… tới từng mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng, cửa hàng.
 • Quản lý theo dõi khách hàng qua thẻ từ, tích điểm thưởng, nâng hạ hạng thẻ khách hàng…
 • Tra cứu xem các thông tin liên quan về từng mặt hàng, từng khách hàng… nhanh chóng và tiện lợi.
 • Thanh toán bằng nhiều phương thức (Tiền mặt, Thẻ ngân hàng, ví điện tử, điểm thẻ, trả trước,..).
 • Lập và in danh sách các loại tiền nộp khi đóng phiên giao dịch.
 • Thống kê theo dõi trạng thái hóa đơn bán lẻ theo nhân viên thu ngân và theo hình thức thu tiền (tiền mặt, thẻ ngân hàng).
 • Gộp, lập và tự động hạch toán các hóa đơn bán lẻ thành hóa đơn tài chính từ đó lên trực tiếp bảng kê sổ sách kế toán, doanh thu bán hàng, thuế VAT phải nộp…
 • Lập và in báo cáo doanh số bán lẻ (theo ngày, nhân viên, phiên bán hàng, mỗi nhóm khách hàng…), Báo cáo tổng hợp và chi tiết về hàng xuất (theo phiên bán hàng, nhân viên, nhóm khách hàng…), Báo cáo việc lập các hóa đơn thuế VAT (từ nguồn dữ liệu bán lẻ)…
 • Thiết lập danh sách máy tính (các quầy, cửa hàng), các nhân viên tham gia bán lẻ. Khai báo phân quyền kiểm soát thao tác của nhân viên bán lẻ (không cho phép sửa đổi giá, sửa đổi các giao dịch đã bán… tránh gian lận trong làm việc).
 • Lập và in phiếu mở phiên (quầy), biên bản giao tiền. Có tính năng tự động mở phiên giao dịch.
 • Lập và in các giao dịch hóa đơn bán lẻ (tự tính tiền hàng theo giá bán lẻ, lấy chiết khấu… Ghi nhận tiền khách hàng trả và tiền phải trả lại khách hàng) .

Kết nối các phân hệ khác: với phân hệ “Quản lý quan hệ khách hàng”, “Quản lý bán hàng”, “Quản lý kho” và “Tài chính – Kế toán”.

 

Với giải pháp Quản lý bán lẻ BRAVO (Phần mềm POS) dành cho các siêu thị, chuỗi cửa hàng... thì sau khi dữ liệu được nhập và kiểm soát tại quầy hàng ngay lập tức được truyền thẳng vào cơ sở dữ liệu trung tâm để bảo đảm hàng hóa được quản lý tức thời tại kho, quầy, vị trí... đồng thời lập và hạch toán tức thì các chứng từ kế toán (nếu cần).