Kế toán tổng hợp – quản trị trên phần mềm BRAVO

Kế toán tổng hợp, kế toán quản trị đang trở thành nhu cầu tất yếu của mọi doanh nghiệp.

I – Mở đầu

 • Hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác kế toán của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Chủ đầu tư, lãnh đạo công ty, lãnh đạo các phòng ban mong muốn số liệu kế toán chính xác, kịp thời, phục vụ nhiều hơn cho mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cập nhật dữ liệu báo cáo nhanh chóng  làm cơ sở để hoạch định được những chiến lược kinh doanh hiệu quả, chứ không chỉ dừng lại ở công tác lên báo cáo tài chính.
 • Kế toán tổng hợp là một vị trí với khối lượng công việc rất lớn. Ngoài những yêu cầu cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì việc lựa chọn phần mềm kế toán để hỗ trợ cho công việc cũng là yếu tố vô cùng quan trọng.

Để hiểu rõ hơn về kế toán tổng hợp, kế toán quản trị mời các bạn tham khảo những nội dung sau:

>> Công việc của một kế toán tổng hợp;

>>  Kế toán tài chính và kế toán quản trị doanh nghiệp

II – Kế toán tổng hợp – quản trị trên phần mềm BRAVO

1. Hệ thống các phân hệ, module phần mềm đáp ứng nhu cầu quản trị của các phòng ban

Phần mềm Bravo đã chia ra nhiều phân hệ tương ứng với từng nghiệp vụ quy trình kế toán

Kế toán tổng hợp trên phần mềm Bravo

 • Kế toán mua hàng – công nợ phải trả
 • Kế toán bán hàng – công nợ phải thu
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán sản xuất, giá thành
 • Kế toán tiền lương và BHXH
 • Kế toán tài sản CCDC
 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán thuế
 • Kế toán tổng hợp

2. Hệ thống các chỉ tiêu quản trị bổ sung trên phần mềm BRAVO

Phần mềm Bravo ngoài việc hạch toán kế toán để in mẫu biểu, lên các báo cáo tài chính, kế toán theo quy định của bộ tài chính  còn cho phép người dùng theo dõi thêm các chỉ tiêu quản trị như: Theo dõi đơn hàng, hợp đồng, các chi phí phát sinh theo từng khoản mục, vụ việc, công nợ theo khế ước, công nợ hạn thanh toán. Từ đó kế toán tổng hợp có thể bao quát được toàn bộ các nghiệp vụ của doanh nghiệp trên phần mềm.

3. Hệ thống báo cáo quản trị đầu ra điển hình của từng phân hệ/ module

 • Dựa trên nhu cầu quản trị thực tế tại các doanh nghiệp, và kinh nghiệm triển khai thực tế hàng nghìn doanh nghiệp lớn nhỏ, BRAVO đã xây dựng được hệ thống báo cáo quản trị tiêu biểu cho từng phân hệ, module phần mềm, tương ứng với nhu cầu quản trị của từng phòng ban.

Để nắm rõ hơn về hệ thống báo cáo quản trị, tổng hợp mời anh/chị tham khảo TẠI ĐÂY.

III – Một số tính năng tiêu biểu trợ giúp kế toán tổng hợp trên phần mềm Bravo

Kế toán tổng hợp là người theo dõi toàn bộ quy trình hoạt động, hạch toán của doanh nghiệp. Ngoài các nghiệp vụ mà kế toán thu chi mua hàng có thể thực hiện tức thời ngay tại thời điểm phát sinh thì kế toán tổng hợp còn phải thực hiện kiểm soát số liệu, kiểm tra lại tính đúng đắn của từng nghiệp vụ, cân đối giữa hạch toán tài khoản và sổ sách chi tiết. Việc này chỉ được thực hiện khi các kế toán viên thực hiện xong công việc của họ. Do đó thực trạng đang xảy ra ở hầu hết các doanh nghiệp là vào mỗi độ báo cáo hàng tháng, hàng quý kế toán tổng hợp thường xuyên phải ở lại văn phòng làm thêm giờ, áp lực công việc cao. Phần mềm Bravo đã thấu hiểu và trợ giúp rất nhiều cho công việc của kế toán tổng hợp bởi một số tính năng tiêu biểu như sau:

1. Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ

Phần mềm Bravo giúp cho kế toán tổng hợp theo dõi và quản lý được công nợ của các đối tượng phát sinh; cả công nợ bên ngoài và công nợ nội bộ. Ngoài việc theo dõi về mặt số dư, kế toán tổng hợp còn nhìn được các số liệu chi tiết đến từng chứng từ phát sinh: Hóa đơn này đã được thanh toán hay chưa? Còn đang trong hạn thanh toán hay đã quá hạn? Hóa đơn này được ứng trước tiền từ ngày nào? Tất cả những câu hỏi này kế toán tổng hợp đều được trả lời trên phần mềm Bravo

2. Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm

Đây là 1 trong những phần việc quan trọng và khó khăn nhất với kế toán tổng hợp. Với các đơn vị sản xuất việc tính toán giá thành sản phẩm nhanh và chính xác nhất giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp nhìn trước giá thành sản phẩm, lên kế hoạch kinh doanh, định giá bán cho sản phẩm. Việc tính giá thành được thực hiện khi các chứng từ đầu vào đã được hạch toán. Công việc này cũng chính là 1 trong các nguyên nhân khiến cho kế toán tổng hợp cuối mỗi kỳ kế toán phải bù đầu trong sổ sách, số liệu, tính toán, phân bổ các con số. Với phần mềm Bravo: Chuyên về lĩnh vực sản xuất ngay từ khi phiên bản đầu tiên ra đời, qua nhiều lần nâng cấp, Bravo8 cung cấp 1 cách toàn diện các bước khai báo, tính năng hỗ trợ cho việc tính giá thành sản phẩm:

+ Khai báo các cách phân bổ và kết chuyển chi phí giá thành linh hoạt

Khai báo các cách phân bổ và kết chuyển chi phí giá thành linh hoạt

+ Cuối kỳ chỉ 1 thao tác chạy Tính giá thành sản phẩm: Chương trình sẽ tự động phân bổ chi phí, tính dở dang, tính giá

3. Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho

Phần mềm Bravo cung cấp rất nhiều tính năng liên quan đến quản lý kho: Ngoài việc theo dõi tồn kho thực tế theo từng vật tư, hàng hóa, thành phẩm của doanh nghiệp, Bravo còn cho phép người dùng theo dõi tồn theo tính chất vật tư của mặt hàng: Như theo lô, vị trí, serial…. Kèm theo đó là các báo cáo đi kèm, kế toán tổng hợp nhìn vào các báo cáo liên quan đến kho là đã có đủ cái nhìn tổng quát về việc luân chuyển hàng tồn kho của doanh nghiệp

4. Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó

Phần mềm Bravo quản lý được toàn bộ bài toán liên quan đến TSCĐ: Từ phát sinh chứng từ mua bán tài sản đến quản lý hệ thống sổ liên quan đến tài sản, quá trình tăng giảm, điều chuyển, dừng/tiếp tục khấu hao, thanh lý tài sản. Cuối mỗi kỳ báo cáo người dùng chỉ cần chạy tính năng Trích khấu hao tháng TSCĐ: Chương trình sẽ tự động tính và hạch toán các khoản chi phí liên quan đến khấu hao TSCĐ, các nghiệp vụ liên quan đến tài sản thanh lý trong kỳ.

Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ

5. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

Tính năng Kiểm tra dữ liệu: Giúp cho kế toán tổng hợp kiểm tra lại toàn bộ các dữ liệu đã hạch toán trên phần mềm: Kiểm tra cân đối đầu kỳ, tính toàn vẹn của chứng từ hạch toán, tài sản, công nợ.

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

6. Tiện ích kết chuyển cuối kỳ

Ngoài tiện ích kết chuyển các khoản doanh thu chi phí cuối kỳ lên kết quả lãi lỗ thì Bravo còn cung cấp thêm phần Kết chuyển số dư cuối cho TK VAT: Thông thường Kế toán tổng hợp phải chạy báo cáo, so sánh dữ liệu giữa thuế GTGT mua vào và thuế GTGT bán ra, hạch toán kết chuyển cho đúng quy định. Việc này phần mềm Bravo đã xử lý vô cùng thông minh, người dùng chỉ cần 1 thao tác là phần mềm tự động xác định và kết chuyển theo đúng bút toán quy định.

Tiện ích kết chuyển cuối kỳ

7. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Phần mềm Bravo có thể mở cùng lúc nhiều báo cáo, Từ báo cáo tổng hợp có thể kích đúp để xem báo cáo chi tiết nên việc kiểm tra cân đối này được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng.

8. Kiểm tra đối chiếu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

Phần mềm Bravo cung cấp các khay đơn vị cơ sở riêng để hạch toán kế toán theo từng đơn vị chi tiết. Sau đó đơn vị tổng hợp sẽ tự tổng hợp dữ liệu của các đơn vị con để lên được báo cáo tổng hợp cho toàn bộ. Trên các báo cáo tổng hợp: Sẽ chi tiết theo nhiều tiêu thức, từ đây có thể so sánh được dữ liệu của các đơn vị chi tiết với nhau.

9. Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định

Đây là 1 phần quan trọng trong công việc của kế toán tổng hợp. Phần mềm Bravo cung cấp rất nhiều các báo cáo tài chính theo thông tư, các báo cáo theo các hình thức sổ sách theo quy định

Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định

Với rất nhiều tính năng vượt trội vừa kể trên của phần mềm BRAVO, phần mềm sẽ giúp doanh nghiệp thấy được những giá trị mà doanh nghiệp có thể nhận được khi áp dụng giải pháp phần mềm BRAVO. Trong đó, các lợi ích chính là:

 • Giảm tải được thời gian làm việc, áp lực của kế toán tổng hợp vào cuối kỳ báo cáo.
 • Quản lý chính xác, kịp thời các dữ liệu kế toán, lên được số liệu quản trị vào mọi thời điểm.
 • Lên các báo cáo tài chính chính xác.

Xem thêm:

>>> Phần mềm kế toán quản trị BRAVO 8
>>> Phần mềm ERP – Giải pháp quản trị tổng thể cho doanh nghiệp vừa và lớn

— HoaLT — 

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng