Khen thưởng lớn kết quả SXKD 6 tháng đầu năm tại BRAVO-HN


Vừa qua, dựa trên kết quả Tổng kết SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty, BRAVO-HN đã quyết định khen thưởng đối với CBNV Kỹ thuật và Kinh doanh có thành tích xuất sắc.


Tiếp nối các hoạt động khen thưởng nội bộ của BRAVO trong tháng 7 này, ngày 28/07 vừa qua, thay mặt Ban lãnh đạo công ty, Giám đốc – anh Đào Mạnh Hùng đã thực hiện quyết định khen thưởng, trao tặng danh hiệu cho CBNV Khối Kỹ thuật và CBNV Kinh doanh của BRAVO-HN vì thành tích nổi bật trong SXKD nửa đầu năm 2017.


Trao tặng Danh hiệu cho cá nhân xuất sắc


Căn cứ vào kết quả hoàn thành vượt mức kế hoạch công việc 6 tháng đầu năm 2017; Tinh thần tích cực tham gia các hoạt động chung của phòng và tham gia đầy đủ các phong trào văn thể mỹ của công ty; Ý thức chấp hành các quy định chung , không vi phạm ISO… Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO đã thực hiện quyết định khen thưởng và trao tặng các Danh hiệu đặc biệt cho những cá nhân xuất sắc.


Danh hiệu “Lãnh đạo tiêu biểu” 6 tháng đầu năm 2017 đối với:


 • Phạm Anh Trường – Trưởng Ban Kỹ thuật

 • Ninh Ngọc Hiếu – Trưởng phòng Kỹ thuật triển khai 3

 • Nguyễn Quốc Hoàn – Trưởng phòng Kinh doanh


Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 6 tháng đầu năm 2017:


 • Thành Ngọc Linh – Phòng Kỹ thuật triển khai 2


Danh hiệu “Lao động tiêu biểu trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng”:


 • Trương Thanh Bình – Phòng Kỹ thuật triển khai 2


Danh hiệu “Lao động tiêu biểu” 6 tháng đầu năm 2017:


 • Nguyễn Xuân Dũng – Phòng Kỹ thuật triển khai 3

 • Hoàng Mạnh Hùng – Phòng Kỹ thuật triển khai 3

 • Vũ Danh Mạnh – Phòng Kỹ thuật triển khai 3

 • Nguyễn Thị Vân – Phòng Bảo hành

 • Nguyễn Việt Hoàng – Phòng Bảo hành


Danh hiệu “Nhân viên Kinh doanh tiêu biểu” 6 tháng đầu năm 2017:


 • Phạm Văn Tuân – Phòng Kinh doanh

 • Phạm Thị Thủy – Phòng Kinh doanh


Trao tặng danh hiệu “Lãnh đạo tiêu biểu”


Trao tặng danh hiệu “Lãnh đạo tiêu biểu” cho 03 CBNV của BRAVO-HN


Anh Thành Ngọc Linh đón nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”


Chất lượng công việc triển khai tốt và vượt định mức kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, anh Thành Ngọc Linh đón nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”


Anh Trương Thanh Bình đón nhận danh hiệu Lao động tiêu biểu trong lĩnh vực “Dịch vụ khách hàng”


Hoàn thành tốt và được khách hàng đánh giá cao trong công việc Triển khai, anh Trương Thanh Bình đón nhận danh hiệu Lao động tiêu biểu trong lĩnh vực “Dịch vụ khách hàng”


Danh hiệu "Lao động tiêu biểu" 6 tháng đầu năm 2017 được trao cho 05 CBNV


Danh hiệu “Lao động tiêu biểu” , “Nhân viên Kinh doanh tiêu biểu” 6 tháng đầu năm 2017 của BRAVO-HN


Khen thưởng nhóm CBNV Triển khai dự án lớn


Quyết định khen thưởng tiếp theo được dành tặng cho nhóm “CBNV kỹ thuật triển khai” hợp đồng cung cấp phần mềm BRAVO cho “Công ty TNHH Cơ Điện Hawaco”. Với nhiều nỗ lực và sự cố gắng, các CBNV Triển khai đã hoàn thành tốt phần việc cam kết với khách hàng trong thời gian khoảng 2,5 tháng (tính từ ngày thực hiện khảo sát đến ngày nghiệm thu chương trình).


Danh sách các CBNV được khen thưởng trong dự án lần này gồm:


 • Nguyễn Hải Thăng – Quản lý Dự án

 • Nguyễn Văn Minh –  Giám sát Dự án

 • Đinh Văn Hải –  Hỗ trợ lập trình

 • Phạm Tuấn Minh –  Cán bộ triển khai

 • Ninh Hoàng Minh –  Cán bộ triển khai


Khen thưởng cho nhóm Kỹ thuật triển khai dự án hợp đồng cung cấp phần mềm BRAVO cho Công ty TNHH Cơ Điện Hawaco


Khen thưởng cho nhóm Kỹ thuật triển khai dự án hợp đồng cung cấp phần mềm BRAVO cho Công ty TNHH Cơ Điện Hawaco


Khen thưởng CBNV Kinh doanh có thành tích nổi bật


Quyết định khen thưởng tiếp theo được dành tặng cho chị Phạm Thị Thủy, CBNV phòng Kinh doanh (BRAVO-HN) vì đã nỗ lực thực hiện đàm phán thành công việc ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm BRAVO với Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, trên tinh thần và trách nhiệm cao của một người CBNV Kinh doanh.


Khen thưởng CBNV thực hiện ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam


Khen thưởng chị Phạm Thị Thủy thực hiện ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam


Khép lại kết quả SXKD của BRAVO nửa đầu năm 2017 với những niềm vui lớn từ các giải thưởng và danh hiệu được trao. Hy vọng rằng, sự ghi nhận cùng khen thưởng kịp thời từ phía lãnh đạo Công ty, sẽ tạo động lực khích lệ các thành viên của BRAVO nói chung, CBNV bộ phận Kỹ thuật Triển khai và Kinh doanh nói riêng tiếp tục cố gắng hơn nữa trong những dự án sắp tới.


Xem thêm bài viết khác:


>> Tổ chức Sinh nhật và trao giải thưởng nội bộ tháng 7 tại BRAVO-HN.


Yến TTH


 

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng