THÔNG BÁO: V/v làm việc Online – phòng chống dịch bệnh Covid-19

THÔNG BÁO

V/v làm việc Online tại nhà – phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Quý khách hàng và đối tác,

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng và đối tác đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm phần mềm cũng như dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Căn cứ vào chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ kí ngày 31/03/2020 về Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và đối tác v/v triển khai làm việc online tại nhà, hỗ trợ khách hàng trực tuyến áp dụng cho toàn thể CBNV đang làm việc tại BRAVO từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020.

Cụ thể như sau:

Thời gian làm việc online tại nhà, hỗ trợ khách hàng trực tuyến:

  • Từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020

 

Chúng tôi đã gửi thông báo “Thông tin về những nhân sự của BRAVO sẽ trực tiếp hỗ trợ công việc vào Email của các CBNV của Quý Khách hàng” (Kính đề nghị Quý khách kiểm tra lại các Email cá nhân để nhận được thông tin hỗ trợ này).

Trong trường hợp Quý Khách hàng không thể liên lạc được với các “CBNV hỗ trợ trực tiếp của BRAVO”, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các số điện thoại và email tại mỗi vùng miền sau:

  • Các khách hàng thuộc khu vực Miền Bắc xin liên hệ:

    • Số điện thoại tổng đài BRAVO-HN: 0243 3776 2472

    

    • Mobile bảo hành: 0936 382 299; Email: baohanhhn@bravo.com.vn

    

    • Mobile triển khai: 0904 130 804; Email: truongpa@bravo.com.vn

    

    • Mobile kinh doanh: 0903 457 257; Email: hoannq@bravo.com.vn

    

 

  • Các khách hàng thuộc khu vực Miền Trung xin liên hệ:

    • Số điện thoại tổng đài BRAVO-ĐN: 0236 363 3733

    

    • Mobile bảo hành: 0905 414 193; Email: baohanhdn@bravo.com.vn

    

    • Mobile triển khai: 0914 212 421; Email: tuanla@bravo.com.vn

    

    • Mobile kinh doanh: 0903 166 017; Email: tamlv@bravo.com.vn

    

 

  • Các khách hàng thuộc khu vực Miền Nam xin liên hệ:

    • Số điện thoại tổng đài BRAVO-HCM: 0283 930 3352

    

    • Mobile bảo hành: 0908 006 565; Email: baohanhhcm@bravo.com.vn

    

    • Mobile triển khai: 0909 814 278; 0909 672 038; 0909 109 878; 0903 007 009; 0908 669 877; Email: phucdpn@bravo.com.vn; khanhnhd@bravo.com.vn

    

    • Mobile kinh doanh: 0903 323 238; Email: motth@bravo.com.vn

    

 

Thông báo này được áp dụng cho tất cả các văn phòng thuộc Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO.

Xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

 

 

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng