5 lợi ích khi ứng dụng phần mềm ERP BRAVO trong doanh nghiệp


Thực tế cho thấy, ERP đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với chi phí chi trả để có một hệ thống ERP thành công không nhỏ như hiện nay thì các doanh nghiệp có rất nhiều cân nhắc trong việc quyết định triển khai hệ thống này.


 


Trong cuộc khảo sát gần đây nhiều phản hồi cho biết doanh nghiệp của họ đang có kế hoạch triển khai ERP, 17% có dự định sẽ nâng cấp các hệ thống hiện tại, trong khi 24% vẫn giữ các hệ thống sẵn có và tiếp tục tối ưu hóa.


 


Tuy nhiên, càng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, việc áp dụng những tiên tiến của khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, giúp mỗi doanh nghiệp tự mình bật lên chính là chiếc chìa khóa. Dưới đây là 5 lý do để các doanh nghiệp nên triển khai phần mềm BRAVO 7 (ERP-VN)


 


1. Giảm chi phí quản lý và điều hành doanh nghiệp


 


• Phần mềm BRAVO 7 (ERP-VN) giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, tối đa hóa năng suất của người lao động nhờ tính liên kết giữa các phòng ban và chuẩn hóa quy trình xử lý công việc theo luồng (workflow) thông qua việc sử dụng phần mềm.


• Giảm bớt nhân sự tham gia quá trình quản lý và thực thi sẽ tiết kiệm chi phí quản lý.


 


• Phần mềm quản trị tất cả trong một với khả năng tích hợp nhiều hệ thống quản lý (Quản trị “mua hàng, bán hàng, sản xuất, tài chính – kế toán…”) trên một phần mềm cũng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư phần mềm.


 


2. Tăng doanh thu và lợi nhuận


 


• Phần mềm BRAVO 7 (ERP-VN) với hệ thống cảnh báo sớm các chỉ tiêu về tài chính giúp doanh nghiệp luôn chủ động và tránh được những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh (cảnh báo “sự thiếu hoặc dư thừa tiền tồn quỹ, công nợ đến hạn, hàng hóa quá hạn lưu kho…).


 


• Hỗ trợ công tác bán hàng với việc liên kết các hệ thống bán hàng phân tán bằng kết nối Online, tra cứu dữ liệu nhanh chóng, tránh bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh và tăng doanh thu.


 


3. Quản trị toàn diện trên cùng một hệ thống (Áp dụng cho mô hình tập đoàn, tổng công ty)


 


• Phần mềm BRAVO cho phép quản trị mô hình tổng công ty, tập đoàn với nhiều các đơn vị công ty con, các chi nhánh… theo dạng đơn vị cơ sở trên cùng một phiên bản phần mềm.


• Hệ thống phần mềm có thiết kế mở, linh động nên rất dễ dàng trong việc mở rộng phạm vi quản lý, thiết kế thêm các phân hệ, tính năng mới theo sự phát triển và mở rộng của doanh nghiệp trên hệ thống phần mềm đã xây dựng khi cần thiết.


 


4. Cải thiện hiệu quả các quy trình sản xuất kinh doanh


 


Phần mềm BRAVO 7 (ERP-VN) biến các quy trình sản xuất kinh doanh thủ công trước kia thành toàn bộ các quy trình tự động hoá và loại bỏ các hoạt động dư thừa, không đem lại hiệu quả. Khi đó, cá nhân mỗi bộ phận trong doanh nghiệp đều hoạt động tốt và kết hợp nhuần nhuyễn với nhau tạo thành một thể thống nhất. 


 


5. Chuẩn bị cho mở rộng, sát nhập


 


Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu đang suy thoái như hiện nay, xu hướng sát nhập, mua lại diễn ra phổ biến và thường xuyên hơn, các doanh nghiệp ứng dụng hệ thống ERP có thể chuẩn hóa các hoạt động và quy trình sản xuất kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp có sự chuẩn bị và nền tảng  tốt cho việc sát nhập với doanh nghiệp khác. Hệ thống BRAVO 7 (ERP-VN) được thiết kế linh động nên dễ dàng đáp ứng nhanh được những yêu cầu thay đổi đó.


 


Giải pháp quản trị toàn diện BRAVO 7 (ERP-VN) là một giải pháp quản trị tổng thể, hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp (nhân lực – tài lực – vật lực) và trợ giúp tất cả các bộ phận của doanh nghiệp thao tác nghiệp vụ và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả thông qua quy trình xử lý công việc đã được quy chuẩn khi thiết kế phần mềm. Vì vậy, càng trong những giai đoạn kinh tế khó khăn tưởng chừng như cần cắt giảm tối đa các chi phí thì việc đầu tư và một thống để quản lý tốt các nguồn lực cho doanh nghiệp mang là sự đầu tư khôn ngoan của các nhà lãnh đạo.


 


BT tổng hợp


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng