7 công việc kế toán cần làm trong tháng 5/2019


Kết thúc mỗi kỳ hoạt động SXKD, kế toán doanh nghiệp luôn phải xử lý một khối lượng công việc đáng kể hơn so với bình thường. Và cụ thể, vào thời điểm tháng 5/2019, các kế toán viên cần giải quyết một số công việc nhất định sau:


Thông báo tình hình biến động lao động tháng 04/2019


 • Thời hạn: Trước ngày 03/5/2019

 • Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015


Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở. Thông báo được trình bày theo mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.


Lưu ý: Trong trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.


Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 04/2019


 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/5/2019

 • Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.


Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp tờ khai khấu thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Tờ khai được quy định theo mẫu số 05/KK-TNCN tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.


Lưu ý: Quy định trên áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng; tức là chỉ dành cho DN có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên. Nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng đó.


Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 04/2019


 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/5/2019

 • Căn cứ pháp lý: Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.


Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.


Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng bao gồm:


 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

 • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.


Hiện nay trên hệ thống phần mềm HTKK 3.3.4 của cơ quan thuế đã hỗ trợ việc làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Chi tiết cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng như sau:


Mở phần mềm HTKK chọn mục Hóa đơn -> Click vào Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) -> Tích chọn tờ khai tháng.


Màn hình giao diện của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng sẽ hiện ra như sau: 


Giao diện Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng và theo Quý giống nhau và bản chất ý nghĩa của các cột chỉ tiêu trên Báo cáo cũng tương tự nhau. Trước đó, chúng tôi đã có bài viết chia sẻ tới quý bạn đọc về diễn giải của các cột chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Các bạn có thể xem thêm chi tiết để hiểu rõ bản chất của các cột chỉ tiêu trên báo cáo tại đây.


Lưu ý: Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.


Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 04/2019


 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/5/2019

 • Căn cứ pháp lý: Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.


Hàng tháng, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đó, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.


 • Cách nộp tờ khai Thuế GTGT tháng trên phần mềm HTKK:


Bước 1: Mở phần mềm và tích chọn mục thuế GTGT.


Bước 2: Lựa chọn tờ khai:


Cái này tùy thuộc vào phương pháp lựa chọn đăng ký kê khai thuế GTGT ngay từ ban đầu của DN. Tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT dành cho Doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ; tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT dành cho DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.


Bước 3: Lựa chọn kỳ kê khai tháng. Chọn tháng kê khai là tháng 4. Sau khi lựa chọn xong các chỉ tiêu thì click nút “đồng ý”.


Bước 4: Phần mềm sẽ hiển thị ra tờ khai thuế GTGT theo mẫu mà DN đã lựa chọn từ ban đầu. Sau đó các bạn thực hiện kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ kê khai.


Bước 5: Nộp tờ kê khai thuế GTGT: Các bạn kết xuất tờ kê khai dưới định dạng XML để nộp.


Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 05/2019 (Trước ngày 31/5/2019)


 • Thời hạn: Trước ngày 31/5/2019

 • Căn cứ pháp lý: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017


Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.


Việc chủ động tính toán số tiền phải nộp hàng tháng trên cơ sở quỹ lương trích nộp BHXH, các khoản truy thu, truy đóng trong tháng (nếu có) để chuyển khoản kịp thời cho cơ quan BHXH là một điều cần thiết để đảm bảo trích nộp BHXH kịp thời theo quy định. Hành vi chậm nộp BHXH, theo Luật định, ngoài việc bị tính lãi chậm đóng, thì tùy vào mức độ vi phạm sẽ có các hình thức xử lý khá nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến Doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi người lao động.


Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 05/2019


 • Thời hạn: Trước ngày 31/5/2019


Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn. Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% trong tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.


Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ tháng 5 1. Tính khấu hao TSCĐ trong tháng:


Tùy theo phương pháp tính khấu hao TSCĐ mà các doanh nghiệp lựa chọn sẽ có cách tính mức khấu hao TSCĐ trong tháng khác nhau:


 • Đối với phương pháp khấu hao đường thẳng và khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:


Mức trích khấu hao TB hàng tháng = Mức trích khấu hao cả năm/ 12 tháng


 • Đối với phương pháp Khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm: mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ được xác định theo công thức sau:  1. Tính phân bổ CCDC trong tháng


Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm/12 tháng


Trong đó:


Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC/ Thời gian phân bổ (năm)


Lưu ý: Nếu CCDC mua về mà sử dụng ngay thì cần xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng:


 Việc tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ CCDC trong tháng đều đặn sẽ giúp nhà quản lý kiểm soát tốt tình hình tài sản, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp thường xuyên. Từ đó họ sẽ đưa ra những quyết định hiệu quả nhất trong việc sử dụng, mua mới hay tận dụng nguồn tài sản doanh nghiệp.


>>> Tham khảo: Phần hành quản lý tài sản cố định thuộc hệ thống phần mềm quản trị doannh nghiệp tổng thể của BRAVO 8


Trên đây là tổng hợp tất cả những công việc cần thiết mà kế toán cần nhanh chóng thực hiện trong tháng 5 này. Hy vọng mọi người sẽ nhanh chóng cập nhật được và hoàn thành công việc đúng thời hạn quy định.


Xem thêm:


>>> Lịch nộp các Báo cáo Thuế năm 2019.


>>> Giải pháp phần mềm ERP quản trị tổng thể doanh nghiệp.


 


 


 

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng