Các công việc của kế toán và những điều cần lưu ý trong tháng 4/2019


Kế toán thường “rất sợ” tháng 3 hàng năm bởi số lượng công việc nhiều. Tuy nhiên, qua tháng 3 rồi các kế toán viên cũng chớ lơ là công việc nhé vì tháng 4 cũng có những việc vô cùng quan trọng cần phải thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ điểm qua những công việc quan trọng đó.
 1. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 03/2019 hoặc tờ khai thuế TNDN quý 1 năm 2019 và tiền thuế phát sinh (nếu có)


Nguyên tắc kê khai thuế TNCN hiện tại các doanh nghiệp phải tuân thủ theo điểm a, khoản 1 điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC:


Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế. Ở đây, khi doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNDN tháng 03/2019 nghĩa là họ đang áp dụng việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng. Còn nếu họ nộp tờ khai thuế TNDN quý 1 năm 2019 nghĩa là họ đang áp dụng việc khấu trừ thuế TNCN theo quý.


Mẫu 02/KK-TNCN chính là văn bản pháp luật mà các doanh nghiệp này cần lưu tâm khi kê khai thuế này.


Việc kê khai thuế theo tháng được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:


Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:


 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.


Một lưu ý về việc kê khai thuế được quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BT sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC đó là:


 • Doanh nghiệp không có số thuế TNCN khấu trừ trong năm, thì không phải kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý, nhưng vẫn phải quyết toán thuế TNCN (Quyết toán tại đơn vị chi trả)

 • Doanh nghiệp chỉ quyết toán thuế TNCN thay cho những cá nhân có uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp số thuế phải nộp, hay không có số thuế phải nộp trong năm.


>>> Có thể bạn quan tâm: Những lưu ý khi ủy quyền quyết toán thuế TNCN 1. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 03/2019 (hoặc hộp tờ khai thuế GTGT quý 01/2019)


Các doanh nghiệp sẽ chọn nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng hay quý. Nếu nộp tờ khai thuế GTGT tháng 03/2019 thì hạn cuối là vào ngày 22/04/2019 (Do ngày 20/4/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy). Còn nếu doanh nghiệp nộp từ khai thuế GTGT quý 01/2019 thì hạn cuối là vào ngày 30/04/2019.


Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng có quy định như sau:


 • Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

 • Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

 • Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

 • Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.


Lưu ý rằng: Trường hợp doanh nghiệp nào đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
 1. Tính toán kết quả kinh doanh quý 01/2019. (Hạn cuối 30/04/2019)


Việc tính toán này nhằm mục đích tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý này. Cụ thể là tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC, căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.


Như vậy thì ngay trong quý I năm 2019, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý này hoặc chậm nhất vào ngày 30/04/2019. Và do thời gian chậm nhất theo quy định trùng với dịp nghỉ lễ nên sẽ được dời đến ngày 02/5/2019.


Lưu ý về vấn đề này mà kế toán cần biết đó là:


– Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.


– Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý. 1. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 01/2019


Với việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 01/2019 thì kế toán cần lưu tâm đến thời hạn chậm nhất là ngày 20/4/2019


Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 là căn cứ pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện.


Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.


Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là:


 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

 • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.


Lưu ý: Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. 1. Các báo cáo khác theo quy định


Tháng 4 kế toán cũng cần thực hiện một số báo các khác theo quy định nữa như sau:


 • Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC, hàng quý, tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khác chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Như vậy, chậm nhất là ngày 30/4/2019, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy tính của quý I năm 2019.

 • Chậm nhất đến 30/4/2019, doanh nghiệp phải hoàn thành việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 4/2019 cho người lao động, tuy nhiên ngày 30/4/2019 là ngày nghỉ lễ nên doanh nghiệp sẽ được dời tới ngày 02/5/2019.


 1. In ấn sổ sách, lưu hoặc giao khách hàng


Công việc này thì tháng nào doanh nghiệp cũng nên làm và tùy từng doanh nghiệp mà có những cách thức khác nhau sao cho công việc thuận lợi nhất.


Kế toán là công việc không hề đơn giản mà hầu như tháng nào trong năm cũng khá bận rộn. Tuy nhiên, nếu nắm vững kiến thức chuyên môn và trau dồi nghiệp vụ thực tiễn hàng ngày thì những vấn đề này không thế “làm khó” bạn được. Việc có một phần mềm kế toán tốt để trợ giúp luôn là giải pháp ngày càng được các doanh nghiệp cũng như bản thân người làm kế toán quan tâm chú trọng.


>>> Báo cáo tài chính và những lưu ý khi lập Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng