Các phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP tốt nhất


Trong những năm gần đây, không thể phủ nhận được vai trò của quản lý trong tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội. Đối với bất kỳ một tổ chức, một đơn vị, doanh nghiệp, rộng hơn nữa là một quốc gia, một cộng đồng, vai trò của quản lý càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, trong đó, quản lý doanh nghiệp còn được coi là yếu tố đánh giá sự thành công. Ngoài những phương pháp truyền thống thì sử dụng phần mềm vào quản lý doanh nghiệp đang là xu hướng.1.    Quản lý doanh nghiệp là gì?


Có 2 khái niệm tương đối giống nhau mà nhiều người vẫn nhẫm lần là: “Quản lý doanh nghiệp là gì” và “Quản trị doanh nghiệp là gì”


  • Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra họat động của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra.

  • Quản lý là quá trình làm việc cùng với và thông qua các cá nhân, các nhóm và các nguồn lực khác (thiết bị, vốn, công nghệ) để đạt được những mục tiêu của tổ chức. 


Đối với doanh nghiệp, việc phân biệt áp dụng được hai khái niệm này càng trở nên quan trọng, bởi vì nó liên quan mật thiết tới “sức khỏe” doanh nghiệp. 


2.    Cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả


Quản lý doanh nghiệp hiệu quả hay không sẽ ảnh hưởng đến việc một doanh nghiệp tồn vong và phát triển như thế nào. Tìm được cách quản lý doanh nghiệp phù hợp và hiệu quả là điều nhà quản trị nào cũng mong muốn. Cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả còn phù thuộc vào nhiều khía cạnh, dưới đây đưa ra cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả dựa vào quản lý thông tin trong doanh nghiệp.


Thông tin trong doanh nghiệp các nhà quản lý quan tâm có thể được chia thành 2 loại chính sau:


Đây là dữ liệu doanh nghiệp cần kiểm tra thường xuyên bao gồm các thông tin về: Tình hình tiền mặt, Nợ phải thu, Lượng hàng bán ra, Năng suất làm việc của người lao động, Hàng tồn khoGiá bán…


Đây là các dữ liệu doanh nghiệp cần kiểm tra đột xuất khi cần ví dụ như: Hồ sơ kế toánChiến lược phát triển của doanh nghiệpLương thưởng và chế độ đãi ngộ của nhân viênMôi trường kinh doanh…


3.    Các phần mềm quản lý doanh nghiệp


Với những phân tích như trên, để có thể quản lý doanh nghiệp hiệu quả đòi hỏi nhà quản lý phải nắm được những thông tin, dữ liệu ngắn hạn và dài hạn của công ty một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Để làm được điều này, đòi hỏi các doanh nghiệp cần có sự trợ giúp từ các phần mềm quản lý doanh nghiệp.


Có nhiều lựa chọn để doanh nghiệp cân nhắc khi mua các phần mềm quản lý doanh nghiệp.


  • Mua các phần mềm quản lý đơn lẻ


Một số doanh nghiệp chọn cách mua 1 số phần mềm quản lý đơn lẻ từng bộ phận. Ví dụ: kế toán, nhân sự, kho… Những phần mềm này có thể giúp bản thân mỗi bộ phận đó quản lý tốt thông tin. Tuy nhiên nó không thể kết nối với các bộ phận khác, hoặc kết hợp cũng các bộ phận khác lên báo cáo chung cho toàn công ty.


  • Phần mềm quản lý tống thể doanh nghiệp


Một giải pháp khác cho các doanh nghiệp là sử dụng một phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp. Phần mềm này sẽ giúp vừa kiểm soát dữ liệu của từng bộ phận vừa kết nối dữ liệu giữa các phòng ban với nhau. Do vậy dòng thông tin trong doanh nghiệp được thông suốt và hiệu quả.


4.    Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP tốt nhất


Hiện nay, có rất nhiều phần mềm quản lý doanh nghiệp trên thị trường để lựa chọn. Mỗi loại phần mềm sẽ phù hợp với một đối tượng khách hàng mục tiêu nhất định. Về phía các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ để lựa chọn cho mình được nhà cung cấp tốt nhất.


Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm về công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh – xã hội. Phần mềm quản lý doanh nghiệp BRAVO 7 ERP-VN đã được triển khai thành công tại nhiều khách hàng cũng như nhận được sự đánh giá và công nhận từ giới chuyên môn.


>>> Xem thông tin chi tiết về phần mềm quản lý doanh nghiệp BRAVO 7 ERP-VN

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng