Cách đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp hiệu quả

Đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp là quá trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp. Như vậy, cách đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp hiệu quả cụ thể là như thế nào? Liệu chỉ chú ý vào trả lương, thưởng đã là cách đãi ngộ hiệu quả? Chúng ta cùng tìm hiểu theo bài viết dưới đây.

Đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp

1. Vai trò của đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp

Đãi ngộ nhân sự có vai trò quan trọng:

  • Đối với người lao động

 

Đãi ngộ nhân sự tạo điều kiện để họ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, từ đó tạo động lực, kích thích người lao động làm việc với hiệu quả cao nhất

  • Đối với doanh nghiệp

 

+     Đãi ngộ nhân sự là điều kiện đủ để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

+     Đãi ngộ nhân sự góp phần duy trì nguồn nhân lực ổn định, có chất lượng cho doanh nghiệp

+     Đãi ngộ nhân sự giúp nâng cao hiệu quả các chức năng quản trị nhân sự khác trong doanh nghiệp

+     Đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp giúp duy trì được nguồn nhân lực ổn định và có chất lượng cho xã hội

2. Cách đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp hiệu quả

Tùy vào tình hình, đặc thù của doanh nghiệp mà mỗi doanh nghiệp có những cách đãi ngộ nhân sự riêng. Nhưng với vai trò quan trọng của đãi ngộ trong doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cần quan tâm và có cách đãi ngộ nhân sự hợp lý của mình.

Các hình thức đãi ngộ nhân sự

  • Đãi ngộ phi tài chính

 

+     Công việc hay và phù hợp

+     Cơ hội được đảm nhận các công việc có trọng trách

+     Cơ hội được tham gia quá trình ra quyết định

+     Quan hệ đồng nghiệp thân thiết, cởi mở

+     ….

  • Đãi ngộ tài chính:

 

+     Lương cơ bản

+     Phụ cấp lương

+     Tiền thưởng

+     Phúc lợi

+     Trợ cấp

+     Cổ phần

+    

Các yêu cầu đối với chính sách đãi ngộ: Công bằng; Công khai; Kịp thời; Có lý; Có tình; Rõ ràng, dễ hiểu.

Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự:

  • Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công tác cho nhân sự.
  • Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá.
  • Thu thập thông tin đánh giá.
  • Thiết lập các quy định, quy tắc, thủ tục hỗ trợ cho việc thực hiện các chính sách đãi ngộ nhân sự

 

Ngày nay, hệ thống lương thưởng đã chuyển dần từ chỗ trả lương theo thời gian làm việc, theo thâm niên công tác hay chức vụ sang trả lương theo hiệu quả làm việc và mức độ đóng góp thực tế của nhân viên với doanh nghiệp. Xu hướng này giúp các công ty quản lý tốt hơn các khoản phúc lợi không tính thành tiền và xác định rõ gói thu nhập của từng nhân viên hằng tháng nhưng vẫn đảm bảo sự công bằng và ổn định trong tổ chức. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi áp dụng chính sách đãi ngộ theo hiệu quả làm việc là không nên chỉ nhấn mạnh yếu tố lương, có nghĩa là không nhất thiết phải tăng tiền lương, tiền thưởng mỗi khi nhân viên đạt kết quả cao.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiền bạc chỉ tạo ra một tác động rất nhỏ đối với việc cải thiện thành tích và hiệu quả làm việc của người lao động. Thay vào đó, một cơ chế đãi ngộ theo hiệu quả làm việc cần phải tính đến những phần thưởng có giá trị tinh thần hay tạo điều kiện để người lao động có những trải nghiệm sống mới, từ đó họ sẽ tích cực điều chỉnh hành vi, lối sống và hỗ trợ đồng nghiệp nhiều hơn, kết quả cuối cùng là nâng cao được hiệu quả công việc chung.

Đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp chỉ là một phần nhỏ trong việc quản lý nhân sự hiệu quả.

Xem thêm cách quản lý nhân sự hiệu quả trong doanh nghiệp.

Lê Mai Thùy Dương

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng